ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี | newswit

งาน ออเจ้าราตรีศรีอโยธยา สายใยผูกพัน๗๒
งาน ออเจ้าราตรีศรีอโยธยา สายใยผูกพัน๗๒
– นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากอ.วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ควบคุมวงเฉลิมราชย์ พร้อมด้วย นักร้องกิตติมศักดิ์ Oct 2022
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ
และสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี ทอดกฐิน 3 วัด – Nov 2021
ภาพข่าว: สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
ภาพข่าว: สมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
จัดฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ สู่ความสำเร็จ ความท้าทายสู่อาเซียน รุ่นที่ 63 ” – Nov 2013