งาน "ออเจ้าราตรีศรีอโยธยา สายใยผูกพัน"๗๒"

05 Oct 2022

"งานออเจ้าฯ" นางมนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี และประธานอำนวยการจัดงาน "ออเจ้าราตรีศรีอโยธยา สายใยผูกพัน"๗๒" ภายในงานได้การจำลองบรรยากาศยุคสมัยอยุธยา ได้รับเกียรติจากแขกผู้ร่วมงานแต่งกายย้อนยุค นุ่งผ้าลายอย่าง ใส่ชุดผ้าไทย ภายใต้แนวคิด "กุลสตรีไทย" เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมความเป็นไทย

งาน "ออเจ้าราตรีศรีอโยธยา สายใยผูกพัน"๗๒"

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากอ.วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ ควบคุมวงเฉลิมราชย์ พร้อมด้วย นักร้องกิตติมศักดิ์ ที่ร่วมขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะให้ออเจ้าได้สนานสนุกกัน อาทิ คุณสุเนตร  คุณานันทกุล คุณอภิวัฒน์  วัชระเรืองศรี ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี  ดร.เกล้าสรวง  สุพงษ์ธร คุณหัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาส  อีกทั้งรื่นรมย์ และตระการตากับการแสดงแบบชุดไทยจากนางแบบกิตติมศักดิ์  อาทิ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี คุณมธุรดา วงศ์ไวโรจน์ คุณรุ่งทิวา  ศรีวรกุล  คุณมยุรี  เตยะราชกุล  คุณรุ่งทิพย์  ส่องพราย ประกอบการขับเสภา และเคล้าเสียงดนตรีไทยจากวงไทยไชโย การแสดงออเจ้าคนดีศรีอโยธยา จาก สสบ. รุ่น 72