สมาคมส่งเสริม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จาก CGR 2020 และ ASEAN CG Scorecard

๒๘ ธ.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๒๕

ริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ ดีเลิศ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 (CGR 2020)

สูงสุดทำลายสถิติในรอบ 20 ปี คะแนนประเมิน CG บจ. ไทย ยกระดับ CG ไทยเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

๑๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๐:๓๗

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2563 ของบจ.ไทย 692 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 โดยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562 (677 บริษัท)