สมาคมส่งเสริม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. สนับสนุน IOD เดินหน้าโครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ บจ. เพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทย

๐๗ เม.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๔๙

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการ ประจำปี 2565 สอดรับกับการขับเคลื่อนตามแผนดำเนินการเพื่อเพิ่มบทบาทสตรีในตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต.

ขอแสดงความยินดี กับ บิ๊กบอส สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ที่ CHO คว้า 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021:CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IO

CHO คว้า CGR 5 ดาว

๐๑ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๔