สมาคมส่งเสริม ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ก.ล.ต. สนับสนุน IOD เป็นปีที่ 2 ในโครงการส่งเสริมสตรีทำหน้าที่กรรมการ บจ. เปิดโอกาสให้กับสตรีในระดับผู้นำและกรรมการมากขึ้น

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖ ๑๕:๓๕

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดำเนินโครงการส่งเสริมสตรีให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำและกรรมการ ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสให้สตรีที่เป็นผู้นำองค์กร

TMILL คว้าคะแนน CGR 5 ดาว ดีเลิศ ประจำปี 65

๓๑ ต.ค. ๒๐๒๒ ๑๕:๑๒

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้รับการประเมินผลคะแนน CGR ประจำปี 2565 อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)