ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมสภาคนพิการ | newswit

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
(มหาชน) ได้รับรางวัล รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565 ประเภทรางวัลดีเด่น 14 Dec
พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ในแนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี: สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” –
พม. ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามฯ จุฬาลงกรณ์ฯ และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design” – พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ
พม. ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และองค์การคนพิการจัดงาน “เสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ ” – พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ ๒๐๑๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๘ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ณ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ มีนักกีฬาคนพิการจากทวีปเอเชียเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนกว่า ๔,๕๐๐ คน จาก ๔๑ ประเทศ
พม. จับมือ กระทรวงแรงงาน และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดงาน “มหกรรมเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ” – กรุงเทพฯ--5 มี.ค.--พม. ๑ มี.ค.๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน งาน “มหกรรมเสริมสร้างการเข้าถึงสิทธิและอาชีพคนพิการ” เพื่อเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี คนพิการ ผู้นำคนพิการทุกประเภท ผู้ดูแลคนพิการ
M0Uตลาดน้ำคนพิการ – กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--พม. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานลงนามความร่วมมือเปิดตลาดสินค้าคนพิการ โดยมีตัวแทนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บริษัทตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จำกัด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ณ ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จังหวัดชลบุรี สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่
พม.จับมือ ๔ หน่วยงาน ลงนามความร่วมมือ เปิดตลาดกลางสินค้าคนพิการหวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างอาชีพให้คนพิการ – กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--กองประชาสัมพันธ์ กทม. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยตัวแทนจาก ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย บริษัท ตลาดน้ำ ๔ ภาค พัทยา จำกัด สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม