ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย | newswit

ก.ล.ต. ยกระดับการทำงานร่วมกับ
ก.ล.ต. ยกระดับการทำงานร่วมกับ
ASCO มุ่งพัฒนาตลาดทุนไทยให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน – เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 05 Oct
IB Club ร่วมกับ ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่
IB Club ร่วมกับ ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่
จัดงาน Capital Market Case Competition in Investment Banking การแข่งขันด้านวาณิชธนกิจในตลาดทุนครั้งแรกในไทย – 31 Aug
ภาคตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน
ภาคตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน
– นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า 25 Jul
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย จับมือ ก.ล.ต. CMDF สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดตัว DIF Web Portal – ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย (Main Operator) ร่วมกับ ก.ล.ต. CMDF และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้บริการ Digital Infrastructure for Capital Market โดยเริ่มจากระบบ Web Portal รองรับการเสนอขายตราสารหนี้ภาคเอกชนในตลาดแรกด้วยดิจิทัลตลอดทั้งกระบวนการเป็นครั้งแรกในไทย
ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้
ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้
จับมือ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนา Threat and Prevention for Cybersecurity in 2023 – Feb 2023
ก.ล.ต. จับมือ 4 องค์กรสำคัญภาคตลาดทุน
ก.ล.ต. จับมือ 4 องค์กรสำคัญภาคตลาดทุน
ร่วมยกระดับ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาคตลาดทุน – การยกระดับ TCM-CERT Jun 2022
สมาคมบล. พร้อมตัวแทนสมาชิก ทรีนีตี้
สมาคมบล. พร้อมตัวแทนสมาชิก ทรีนีตี้
มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.ราชวิถี ช่วยผู้ป่วยโควิด – Sep 2021
CMDF จับมือ 3 องค์กรภาคตลาดทุน
CMDF จับมือ 3 องค์กรภาคตลาดทุน
ร่วมมือบริหารจัดการบริษัท ซีเอ็มดีเอฟโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำกัด – วันที่ 22 มีนาคม 2564 Mar 2021
ก.ล.ต. รับฟังข้อเสนอสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และเตรียมร่วมพิจารณากรณีค่าธรรมเนียมการซื้อขายหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ฯ – ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนโดยจัดประชุมร่วมกับสมาคมต่าง ๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ก.ล.ต. ได้จัดประชุมรายไตรมาสกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน ปี 2562 – Nov 2019
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
ภาพข่าว: กลุ่มความร่วมมือ TCM-CERT
จัดโครงการฝึกซ้อมการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ภาคตลาดทุน ปี 2562 – Nov 2019
ก.ล.ต. เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ
ก.ล.ต. เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจ
– นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Sep 2019
ก.ล.ต. ระดมความเห็นแนวทางการให้บริการ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสมาคม บล. – หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสามารถให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตามแผน Portfolio Advisory และ Program Tradingได้ โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ภาพข่าว: ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ
ภาพข่าว: ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Investment Banking Club) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุน – Jun 2019
“FinTech Challenge 2018: The Discovery” วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.30 – 10.00 น. หัวข้อ “แนวทางการรับมือของภาคธุรกิจในตลาดทุนที่มีต่อการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว” – นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นายภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) นายวศิน วณิชย์ธนันต์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานการประกวดและพิธีมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 Capital Market Innovation Awards 2018 รอบตัดสิน – 08:30 น. ลงทะเบียน 09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 09.10 – 15.50 น. นำเสนอผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย รวม 10 ผลงาน 16.30 – 17.30 น. พิธีประกาศผล และมอบรางวัล กล่าวปิดงาน โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกรรมการตัดสินผลงาน
ภาพข่าว: ทีซีซีเทคร่วมแสดงโซลูชันในงาน
ภาพข่าว: ทีซีซีเทคร่วมแสดงโซลูชันในงาน
Market Capital IT Day พร้อมให้ความรู้ด้าน Secure Facility – Oct 2018
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีแถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย Capital Market Innovation Awards 2018 – 10.30-11.00 น. ลงทะเบียน 11.00-11.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 11.10-11.25 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานกรรมการตัดสินผลงานรางวัล Capital Market Innovation Awards 2018 11.25-11.55 น. หัวข้อ "นวัตกรรมกับตลาดทุนไทย" โดย
ภาพข่าว: บล. แซด คอม เดินหน้าเต็มสูบ
ภาพข่าว: บล. แซด คอม เดินหน้าเต็มสูบ
เข้าร่วมสมาคมบล. เตรียมเปิดตัวปลายปีนี้ – บริษัทหลักทรัพย์ แซด คอม เป็นบริษัทลูกของ GMO Click Holdings Sep 2017
ภาพข่าว: CGS นำทีมร่วมกิจกรรม
ภาพข่าว: CGS นำทีมร่วมกิจกรรม
#investnow ชาวออฟฟิศ – Jun 2017
ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานสัมมนา Equity Investment Forum 2017: เสวนาการลงทุนในหุ้น 2017 – 10.00 น. สัมมนาหัวข้อ "2017 จุดเปลี่ยนหุ้นไทย ... ขึ้นหรือลง" โดย คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล - บล. ไทยพาณิชย์ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร - บล. ทิสโก้ คุณพิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย - บล. ภัทร ดำเนินการเสวนา โดย คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 11.00 น. สัมมนาหัวข้อ "วิเคราะห์เจาะลึกหุ้นเด่นกลุ่มบริการ" โดย คุณกรภัทร วรเชษฐ์ - บล. โนมูระ พัฒนสิน คุณเกษม
ก.ล.ต. เสริมความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย เปิดตัวเครือข่าย TCM-CERT ลดเสี่ยงภัยคุกคามไซเบอร์ – จากสภาวการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมีแนวโน้มพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงและภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จากข้อสังเกตของ IOSCO ชี้ว่าระบบป้องกันที่ดีอย่างเดียว ไม่เพียงพอต่อการรับมือจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้ แต่จำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจจับ