ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันโคเซ็น | newswit

ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่
ไทยโคเซ็น แฟร์ 2023 มิติใหม่ของการผลิตวิศวกรพันธุ์ใหม่
ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต – นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 04 Dec
สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. (KOSEN -
สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. (KOSEN -
KMITL) ผนึกกำลังไทย-ญี่ปุ่น 6 องค์กร พร้อมปั้นนวัตกร...ป้อน EEC และอุตสาหกรรมเป้าหมาย – สถาบันโคเซ็นแห่งสจล. 19 Jul
นายกฯ ญี่ปุ่น เยี่ยมชมสถาบันโคเซ็นแห่ง
นายกฯ ญี่ปุ่น เยี่ยมชมสถาบันโคเซ็นแห่ง
สจล. ดันไทยผลิตนักนวัตกรขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม – May 2022
อาชีวะผลิตกำลังคนรองรับเศรษฐกิจผันแปร
อาชีวะผลิตกำลังคนรองรับเศรษฐกิจผันแปร
– นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง Nov 2019
สจล. โชว์ความพร้อมสถาบัน KOSEN
สจล. โชว์ความพร้อมสถาบัน KOSEN
– KMITL เตรียมเปิดสอนครั้งแรก พ.ค. นี้ เปิดตัวหัวกะทิ 24 คน รุ่นแรก เข้าศึกษา 5 ปี พร้อมทุนรัฐบาลเต็มจำนวน – May 2019
ภาพข่าว: สจล. ผนึก ญี่ปุ่น ตั้ง
ภาพข่าว: สจล. ผนึก ญี่ปุ่น ตั้ง
โคเซ็น-เคเอ็มไอทีแอล – Dec 2018
สจล. ผนึก ญี่ปุ่น ตั้งสถาบัน KOSEN-Kmitl
สจล. ผนึก ญี่ปุ่น ตั้งสถาบัน KOSEN-Kmitl
สถาบันชำนาญพิเศษเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมนำร่องเปิดหลักสูตร วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปั้นวิศวกรหุ่นยนต์แถวหน้าของโลก Dec 2018