สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

8 วิชาชีพสุขภาพ จับมือ ประกันคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ สู่คุณภาพการศึกษา

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นายกสภาวิชาชีพสุขภาพ 8 วิชาชีพ ได้แก่ สภากายภาพบำบัด ทันตแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการพยาบาล แพทยสภา แพทย์แผนไทย เภสัชกรรม และ สัตวแพทยสภา ร่วมเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6

สวรส. เพิ่มศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ปี 63 เน้นหลักสำคัญสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนวิจัยสู่ระบบสุขภาพ

๒๖ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๒๕

กรุงเทพฯ-26 พ.ย.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ สวรส. ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเพิ่มศักยภาพนักวิจัยระบบสุขภาพ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย ปี 2563 เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนาระบบบริหารจัดการทุน เชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม

๐๕ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๓:๒๒

กรุงเทพฯ-5 พ.ย.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส.-วช.-สวก. หน่วยบริหารทุนวิจัยชาติ จับมือพัฒนา ระบบบริหารจัดการทุน มุ่งเชื่อมฐานความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนภาพรวมประเทศ ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พร้อมด้วย ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

7 หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมผลักดันงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

๓๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๖

กรุงเทพฯ-31 ต.ค.-กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.), สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (ศลช.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.),

วิจัยชี้ หลังยุติกิจการเหมือง พื้นที่พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ พบสารหนูในเด็กลดลง 12 เท่า

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จากกรณีเมื่อปี 2558 ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดรอบๆการประกอบกิจการเหมืองทอง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ ต่อมาได้ทำการตรวจพบสารหนูในร่างกายของเด็กและผู้ใหญ่ในปริมาณสูง ส่งผลให้ในปี 2559

โพสต์ เม้นท์ แชร์ ชัวร์ จากความรู้วิจัย เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๕๕

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ปัจจุบันสังคมกำลังเผชิญกับภาวะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น จากการไหลเวียนของข่าวสารที่รวดเร็ว และทุกคนเป็นทั้งผู้รับสารและส่งสารได้ในคราวเดียวกัน โดยเฉพาะในสื่อโซเชียล ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารอยู่มากมาย แต่จะมีความถูกต้องน่าเชื่อถือที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่

เปิดรับบทคัดย่อ วิจัยแก้ปัญหาสุขภาพคนข้ามชาติ

๐๙ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๕๗

กรุงเทพฯ-9 ก.ย.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ช่องว่างทางสุขภาพของประชากรข้ามชาติ 'ความจริงกับสิ่งที่รับรู้' จากปัญหาสู่ทางออกด้วยการขับเคลื่อนทางวิชาการ พร้อมชวนคนไทยส่งบทคัดย่อ วิจัยแก้ปัญหาสุขภาพคนข้ามชาติ แม้ว่าปัจจุบันจะมีทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศ และมติต่างๆ

สวรส. ยกระดับความรู้ สู่รูปธรรมสร้างสุขภาพดี ณ ที่นี่ ที่ชุมชน

๑๑ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๐๒

กรุงเทพฯ-11 ก.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเทศฟินแลนด์ ประเทศที่ประชาชนมีสุขภาพดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ในช่วงทศวรรษที่ 70 ประเทศฟินแลนด์มีผู้ป่วยโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่งของโลก จนทำให้รัฐบาลต้องลุกขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยการต่อสู้กับภาวะคุกคามทางสุขภาพในขณะนั้น

สวรส. ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ภาคใต้ พร้อมเพิ่มคุณภาพงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

๐๑ เม.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-1 เม.ย.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการ

รมว.สธ. กระตุ้นบุคลากร สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย R2R พัฒนาบริการลดงานหนัก

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล,

สวรส.-สช.-สรพ. จับมือต้านทุจริต พร้อมประกาศเจตนารมณ์เคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๑๒

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จากข้อมูลดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ Corruption Perceptions Index (CPI) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ในปี 2561

ราชมงคลธัญบุรี เชิญชมผลงานศิลปนิพนธ์ อนุรักษ์สร้างสรรค์งานด้านนาฎศิลป์และดนตรี

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๕

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ในโครงการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

สวรส. จัดเวทีวิชาการ พร้อมบูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนแผนวิจัยวัณโรคระดับชาติ มุ่งเป้ายุติวัณโรคภายใน 5

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๕:๔๘

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายวิจัยวัณโรค Annual conference for Thailand Tuberculosis Research Network (1st ThaiTURN meeting)

สวรส. เปิดเวทีระดมความคิดพัฒนาระบบดูแลสุขภาพประชากรย้ายถิ่น

๑๑ ก.พ. ๒๐๑๙ ๑๔:๐๐

กรุงเทพฯ-11 ก.พ.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพของประชากรเคลื่อนย้ายถิ่นในประเทศไทยระดับชาติ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน

สวรส. เปิดรับข้อเสนองานวิจัย 63 เร่งแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นภาระสูง พร้อมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปสาธารณสุขของประเทศ

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๘:๑๘

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมชี้แจงกรอบงานวิจัย ปีงบประมาณ 2563 พร้อมเปิดรับข้อเสนองานวิจัย ภายใต้ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระยะ 1-3 ปี กับประเด็นเร่งด่วน (Quick Win) ตลอดจนตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปสาธารณสุขของประเทศ 4