ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล | newswit

โรงพยาบาลหัวเฉียว.. ขอขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจ
โรงพยาบาลหัวเฉียว.. ขอขอบพระคุณคณะผู้เยี่ยมสำรวจ
จาก สรพ. ในการ Reaccredit ครั้งที่ 6 – โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ 11 Mar
ไทย-เยอรมนี ชูความสำเร็จ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไทย
ไทย-เยอรมนี ชูความสำเร็จ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไทย
– ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี โครงการฯ ได้เสริมสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ Sep 2021
สรพ. ร่วมกับ บี. บราวน์ และ GIZ
สรพ. ร่วมกับ บี. บราวน์ และ GIZ
มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 – การส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ May 2021
ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือในโครงการ
ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือในโครงการ
เพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ลดเสี่ยงโควิด-19 – Mar 2021
เสริมศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล
เสริมศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล
ชูความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข – ประเทศไทยไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ Nov 2019
ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี
ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 20 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล – Mar 2019
ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
เสด็จทรงเปิดงานประชุมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี – Mar 2018
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 –
สธ.ร่วมกับสรพ.เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับอำเภอ
สธ.ร่วมกับสรพ.เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับอำเภอ
– วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร Dec 2017
ผอ.สรพ. เผยวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผอ.สรพ. เผยวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่
ขับเคลื่อนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและความปลอดภัย – นายแพทย์กิตตินันท์ Nov 2017
ISQua ประกาศการต่ออายุการรับรองด้านมาตรฐานองค์กรแก่
ISQua ประกาศการต่ออายุการรับรองด้านมาตรฐานองค์กรแก่
สรพ. – นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. เปิดเผยว่า Sep 2017
ภาพข่าว: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ภาพข่าว: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ม.มหิดล เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติยศ – Mar 2017
สรพ.ขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพให้โรงพยาบาลที่ประสบภัย “น้ำท่วม” – นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตจังหวัดใต้ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย และหนึ่งในนั้นเป็นโรงพยาบาลที่กำลังจะหมดอายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัย
สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายระดับจังหวัด
สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายระดับจังหวัด
สำหรับการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด – นายแพทย์อนุวัฒน์ กล่าวว่า "แนวคิดในการเปลี่ยนแปลงระบบคุณภาพ Nov 2016
สรพ.ร่วมกับ Hacc โคราช จัดงานประชุม
สรพ.ร่วมกับ Hacc โคราช จัดงานประชุม
Hacc Forum ครั้งที่10 – ด้าน ดร.สันติ ทวยมีฤทธิ์ รองประธานด้านบริหาร Nov 2016
สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Safety Drug System Management – การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการธำรงคุณภาพสถานพยาบาล ที่สถาบันได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพได้เกิดความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation survey) ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงานสำคัญของระบบยา
สวรส. สช. สรพ. ร่วมถวายความอาลัย
สวรส. สช. สรพ. ร่วมถวายความอาลัย
และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ – นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. Oct 2016
สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในงานประชุมวิชาการประจำปี
สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในงานประชุมวิชาการประจำปี
ครั้งที่ 18 – เราจะมาค้นหาพลังจากภายในตัวเราและเปิดรับพลังภายในของเพื่อน ผสมผสานให้เกิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ Sep 2016
แนะผลักดัน บุคลากรในโรงพยาบาลทำวิจัย
แนะผลักดัน บุคลากรในโรงพยาบาลทำวิจัย
พัฒนางานบริการมีคุณภาพปลอดภัยในผู้ป่วย – พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการ สรพ. Mar 2016
สรพ.จัดประชุมวิชาการประจำปี “HA National Forum” ครั้งที่17 ภายใต้แนวคิด “คุณภาพในทุกลมหายใจ” – สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน )จัดการประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้แนวคิดเรื่อง คุณภาพในทุกลมหายใจ ( Enjoy Quality Every Moment) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเป็นการจุดประกายแนวคิด และทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ นพ.ศุภชัย
ภาพข่าว: ๑๐ คนดัง ต้นแบบสร้างงานบันดาลใจอย่างมีความสุข – งานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาเล่าเรื่องชีวิตและการทำงาน คุณโจน จันได (คนที่ ๔ จากซ้าย) และ “ ๑๐ คนต้นแบบ สร้างงานบันดาลใจ” ซึ่งทำงานด้านสาธารณสุขและการศึกษาที่ประสบความสำเร็จและสร้างสรรค์ผลงานที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ นพ.ประจินต์ เหล่าเที่ยง ผู้ทำโครงการแพทย์เดินเท้า, นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ แพทย์ชนบทดีเด่น”, คุณวิเชียร ไชยบัง
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
หรือสรพ. เปิดประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16 – ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน Mar 2015
สรพ. ประกาศการรับรอง ISQua แก่สถานพยาบาลที่ผ่านการประเมิน ตามหลัก 6 ประการ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี – อย่างไรก็ตาม นพ. อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล กล่าวต่ออีกว่า ในการจัดประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 15 ภายใต้แนวคิด " ความผูกผันเพื่อคุณภาพ " (Engagement for Quality ) ในครั้งนี้ สรพ ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง จาก สรพ ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพตามหลักการสากล
หนองวัวซอ สถานพยาบาลต้นแบบที่ได้รับรางวัล SHA Awards เป็นการสร้างความเชื่อมันและการันตีคุณภาพจากการรับรองของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล( องค์การมหาชน) สรพ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ภายในโครงการ SHA Cup ระบบสุขภาพ – โดยทางโรงพยาบาลเองก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้. เนื่องจากมีหลาย รพ บาลที่มีผลงานมากมายและไม่คิดว่าจะได้รับรางวัล ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล( องค์การมหาชน) หรือ สรพ ได้เลือกประเมิน รพ