สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ไทย-เยอรมนี ชูความสำเร็จ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไทย

๒๘ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๓๘

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย บริษัทบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

สรพ. ร่วมกับ บี. บราวน์ และ GIZ มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาล ฝ่าวิกฤติโควิด-19

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๑ ๐๘:๓๙

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นายสายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อม มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย

ไทย-เยอรมัน ลงนามความร่วมมือในโครงการ เพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคและส่งเสริมการทำความสะอาดมือ ลดเสี่ยงโควิด-19

๑๙ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๖

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.), มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประเทศไทย และ มร.สายัณห์ รอย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

เสริมศักยภาพผู้บริหารโรงพยาบาล ชูความปลอดภัยบุคลากรสาธารณสุข

๒๐ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๑:๑๓

กรุงเทพฯ-20 พ.ย.-GIZ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และบี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมจัดการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

ภาพข่าว: พิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

๑๓ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๐๑

กรุงเทพฯ-13 มี.ค.-อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 20 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ภายใต้หัวข้อ Change

รมว.สธ. กระตุ้นบุคลากร สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย R2R พัฒนาบริการลดงานหนัก

๐๔ มี.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-4 มี.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานสนับสนุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ระดับประเทศ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล,

ภาพข่าว: เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

๑๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๓๗

กรุงเทพฯ-16 ก.ค.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง ปี 2561 ( Rolling Quality Momentum รุ่นที่ 3 ) จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ

ภาพข่าว: เตรียมความพร้อม

๒๕ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๓:๔๔

กรุงเทพฯ-25 พ.ค.-โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นพ.ปัญญา สอนคม ประธานกรรมการสถาบันที่ปรึกษาการบริหารระบบคุณภาพโรงพยาบาล มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่ออายุการรับรอง (Act to Re-accreditation) จัดโดย มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ภาพข่าว: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เสด็จทรงเปิดงานประชุมสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ อิมแพ็ค

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-23 มี.ค.-อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๙ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข หรือ The 19th HA National Forum จัดขึ้นภายใต้แนวคิด คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-สถาบันพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อเรื่อง คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม พ.ศ.2561

สธ.ร่วมกับสรพ.เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับอำเภอ

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตั้งเป้าให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอครอบคลุมทุกอำเภอ และบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ 3 เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอที่ผ่านการจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ผอ.สรพ. เผยวิสัยทัศน์หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ขับเคลื่อนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและความปลอดภัย

๑๓ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๔

กรุงเทพฯ-13 พ.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเผยทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ภายหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ว่าจะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมยุค 4.0

ISQua ประกาศการต่ออายุการรับรองด้านมาตรฐานองค์กรแก่ สรพ.

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๖

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สรพ. ได้รับการต่ออายุด้านมาตรฐานองค์กร จาก ISQua เพิ่มความเชื่อมั่นจากนานาชาติเรื่องกระบวนการและมาตรฐาน HA โรงพยาบาลในประเทศไทย ว่าเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

ภาพข่าว: พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18

๐๔ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-4 เม.ย.-อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forumครั้งที่18 และประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ภาพข่าว: พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๑๙

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่18 และประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ซึ่งจัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ภาพข่าว: ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติยศ

๑๗ มี.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๑๘

กรุงเทพฯ-17 มี.ค.-ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล พญ.มุทิตา กันโอภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ(HA Re-accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ

สรพ.ขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพให้โรงพยาบาลที่ประสบภัย น้ำท่วม

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๓

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมช่วยเหลือโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยการขยายระยะเวลาในการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลออกไป นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายระดับจังหวัด สำหรับการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๑๖

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายระดับจังหวัดสำหรับการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 10 แห่ง

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๐

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2

สรพ.ร่วมกับ Hacc โคราช จัดงานประชุม Hacc Forum ครั้งที่10

๒๕ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-25 พ.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ร่วมบรรยายในการประชุม Hacc Forum ครั้งที่10 ภายใต้แนวคิด Inner Power,Together We can ที่จัดขึ้นในวันที่23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ.ห้องประชุมโรงแรม สุรสัมมนาคาร

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network

๑๖ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-16 พ.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 15

สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Safety Drug System Management

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๖

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Safety Drug System Management ในวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม Phoenix อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

สรพ. ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 8 แห่ง

๒๖ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-26 ต.ค.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยมีระยะเวลา 2 ปี

สวรส. สช. สรพ. ร่วมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

๑๙ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๖

กรุงเทพฯ-19 ต.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 ต.ค.59 ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

สรพ.ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18

๒๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-23 ก.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนโรงพยาบาล ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของโรงพยาบาลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของโรงพยาบาลอื่นๆ เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 14 17 มีนาคม

รมว.สธ.แถลงนโยบาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย-บุคลากรสาธารณสุข โดยยึดตามเกณฑ์ WHO SEARO

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๘:๐๕

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล วันที่ 16 กันยายน 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบาย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข หรือ Patient and Personnel Safety : 2P Safety

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือโครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการภาครัฐ

๓๐ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๔๙

กรุงเทพฯ-30 มี.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการทดสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการภาครัฐ (รองรับนโยบาย National e-Payment) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บริษัท

แนะผลักดัน บุคลากรในโรงพยาบาลทำวิจัย พัฒนางานบริการมีคุณภาพปลอดภัยในผู้ป่วย

๒๘ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-28 มี.ค.-สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในเวทีเสวนามีการบรรยายหัวข้อ การวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

สรพ.จัดประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่17 ภายใต้แนวคิด คุณภาพในทุกลมหายใจ

๑๕ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๐

กรุงเทพฯ-15 มี.ค.-TRS 99.5 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 และประทานประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน102 แห่ง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน )จัดการประชุมวิชาการประจำปี

ภาพข่าว: ประกาศเกียรติความเป็นเลิศแก่ 6 องค์กรไทย ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจำปี

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นายสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วย ดร.สันติ กนกธนาพร ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (ที่ 4 จากขวา) นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล