ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันรหัสสากล | newswit

GS1 Thailand ครบรอบ 35 ปี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
GS1 Thailand ครบรอบ 35 ปี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2566 มุ่งมั่น ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาไทยให้ยั่งยืน – นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 24 Nov
ส.อ.ท. นำทัพ GS1 Thailand ใส่ใจความปลอดภัยผู้บริโภค
ส.อ.ท. นำทัพ GS1 Thailand ใส่ใจความปลอดภัยผู้บริโภค
ชูบาร์โค้ด 2 มิติ Gen ใหม่ ตอบโจทย์สินค้าน่าเชื่อถือ – นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Nov 2022
ซีพีแรม - เซเว่นฯและสถาบันรหัสสากล
ซีพีแรม - เซเว่นฯและสถาบันรหัสสากล
(GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมฯ ยกระดับความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยนวัตกรรมบาร์โค้ด 2 มิติ ตามมาตรฐานสากล GS1 – ทั้งนี้ Jul 2022
มกอช. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
มกอช. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2563 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) – ทั้งนี้ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Oct 2020
ส.อ.ท. มุ่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด
ส.อ.ท. มุ่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีบาร์โค้ด
2 มิติ ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล – นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า Oct 2020
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และ สถาบันรหัสสากลฯ
อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ และ สถาบันรหัสสากลฯ
จับมือจัดสัมมนาออนไลน์ ความปลอดภัยของสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากล ฟรี – ด้วยเหตุนี้ Aug 2020
GS1 Thailand มุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มความปลอดภัย
GS1 Thailand มุ่งสู่การขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มความปลอดภัย
ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าสินค้าอย่างยั่งยืน – นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) Sep 2019
GS1 Thailand ร่วมกับ GS1 Healthcare จัดงานประชุมนานาชาติ Global GS1 Healthcare Conference 2018 ครั้งที่ 34 กระตุ้นวงการซัพพลายเชนสุขภาพไทย – ทั้งนี้การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ยา การขาดการระบุเอกลักษณ์อุปกรณ์การแพทย์ และข้อผิดพลาดทางการแพทย์ ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยมาเป็นเวลานาน และจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งระบบสืบย้อนกลับ หรือ Traceability
GS1 Thailand ฉลอง 3 ทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำให้บริการบาร์โค้ด
GS1 Thailand ฉลอง 3 ทศวรรษ ตอกย้ำความเป็นผู้นำให้บริการบาร์โค้ด
ภายใต้งาน 30 ปี บาร์โค้ดก้าวไกล Advancing to the Digital Era พร้อมจับมือ Trade-Van Information Services ไต้หวัน, CAT Aug 2018
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย –
สถาบันรหัสสากล จัดแถลงข่าว สถาบันรหัสสากล จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 –
อบรม 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด
อบรม 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้บาร์โค้ด
เพื่อยกระดับในการดำเนินธุรกิจ (10 Step to Barcode Implementation) – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Jun 2017
ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น
ส่งเสริมการใช้ระบบบาร์โค้ด GS1 – คำอธิบายภาพจากซ้าย: (1)นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ Mar 2017
ภาพข่าว: ส.อ.ท. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย
ภาพข่าว: ส.อ.ท. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย
ลงนามส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 เพิ่มศักยภาพด้านการบริการขนส่งและกระจายสินค้า – Mar 2017
ส.อ.ท. จับมือ ไปรษณีย์ไทย ส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 ไปใช้ เพิ่มศักยภาพด้านการบริการขนส่งและกระจายสินค้า – นายประวิทย์ โชติปรายนกุล ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถาบันรหัสสากล ดำเนินงานภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1 และเทคโนโลยีที่ระบุสินค้าด้วยคลื่นความถี่วิทยุ EPC/RFID (Electronic Product Code/Radio Frequency Identification)
ส.อ.ท. จับมือ กระทรวง ไอซีที จัด “โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า” ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูล รับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล – สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าของสินค้า จัดเก็บข้อมูลสินค้าที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ ไว้ในฐานข้อมูลกลาง และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี
Barcode & RFID – วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล Feb 2015
สถาบันรหัสสากล ส.อ.ท. จับมือ สปป.ลาว ยกระดับผู้ประกอบการ ด้วยมาตรฐาน GS1 ประยุกต์ใช้ส่งเสริมธุรกิจ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและส่งออกในตลาดสากล – โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ระบบมาตรฐานสากล (GS1 System) เช่น ระบบบาร์โค้ด เทคโนโลยี EPC/RFID (Electronic Product Code / Radio Frequency Identification) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป
หลักสูตรอบรม : รู้จักเทคโนโลยี
หลักสูตรอบรม : รู้จักเทคโนโลยี
RFID กับการประยุกต์ใช้ในโลจิสติกส์ – หากท่านยังไม่รู้ว่าเทคโนโลยี RFID คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?ทำงานยังไง? Dec 2014
สถาบันรหัสสากล - ส.อ.ท. ประชุมใหญ่ประจำปี 2557 ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ก้าวไกลสู่สากลด้วยมาตรฐาน GS1 พร้อมขยายมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลเต็มศักยภาพรับ AEC – สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นนายทะเบียนและดูแลการใช้งานเลขรหัสสินค้าบาร์โค้ดตามระบบมาตรฐานสากล GS1 ในประเทศไทยและเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC : Electronic Product Code) ที่ใช้กับเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ณ ประเทศสิงคโปร์ – กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม : ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และ RFID User ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม Oct 2014
การประกวดออกแบบและตั้งชื่อมาสคอต
การประกวดออกแบบและตั้งชื่อมาสคอต
GS1 Thailand (ขยายเวลา) – ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ และขยายเวลารับผลงานไปจนถึงวันที่ 15 ส.ค. นี้!! เปิดให้โหวตผ่าน Jul 2014
ประกวดออกแบบพร้อมตั้งชื่อมาสคอต
ประกวดออกแบบพร้อมตั้งชื่อมาสคอต
GS1 Thailand ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท – เปิดรับผลงาน: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 Jun 2014
หลักสูตรอบรมและดูงานให้หัวข้อ
หลักสูตรอบรมและดูงานให้หัวข้อ
ศักยภาพของบาร์โค้ด เทคโนโลยีและเทคนิคที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจ SMEs ประสบความสำเร็จในการส่งสินค้าออกยุค AEC – Feb 2014
หลักสูตรอบรม: 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรอบรม: 10 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และตรวจสอบคุณภาพบาร์โค้ดเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
– หลักสูตรนนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป ที่สนใจการสร้างบาร์โค้ดให้ถูกต้องและได้มาตรฐาน Jan 2014
สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เปิดคอร์สอบรม “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” – กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--สถาบันรหัสสากล สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน สิ่งที่มีประสิทธิภาพในการประสานกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะมีส่วนช่วยในธุรกิจ เพราะสามารถลดต้นทุนในส่วนต่างๆ ทั้งการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การอบรมนี้กล่าวถึงการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน