สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

iSAB เปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ระดมนักบริหารระดับประเทศ ให้ความรู้ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

๑๖ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๐๑

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (กลาง) ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตร THE MASTER และ รศ.ดร.วิชญานันท์ รัตนวิบูลย์สม (ที่ 1 จากขวา) คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

iSAB เปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 6 ปรับหลักสูตรใหม่ สร้างศักยภาพความเป็นผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศ

๑๐ มี.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๓๙

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ

นิเทศ จุฬาฯ - บริษัทสหพัฒนพิบูล ร่วมมือทางวิชาการ ก่อตั้ง สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (ISAB)

๐๕ มี.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๙

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รศ.ดร.ปรีดา อัครจันทโชติ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ รศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล รองคณบดี ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ ผู้ช่วยคณบดี

ภาพข่าว: iSAB กับหลักสูตร THE MASTER : จบรุ่นที่ 5 แต่ไม่หยุดพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมเซ็น MOU

๒๓ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๕

กรุงเทพฯ-23 ธ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ THE MASTER รุ่นที่ 5

iSAB ชวน อาหนิง นิรุตติ์ แบ่งปันมุมมองวิธีคิด เติมพลังบวกให้ผู้ใฝ่รู้ หลักสูตร THE MASTER

๐๔ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-4 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น THE MASTER ของ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นับเป็นหลักสูตรแรกของเมืองไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้มาพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม

ภาพข่าว: iSAB หลักสูตร THE MASTER รุ่น 5 คว้า นิรุตติ์ ศิริจรรยา เป็นวิทยากรพิเศษ

๐๑ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๔๐

กรุงเทพฯ-1 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) โดย สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม เชิญ

ภาพข่าว: iSAB นิมนต์ เจ้าคุณธงชัย เป็นวิทยากรพิเศษในหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 5

๐๑ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๓๖

กรุงเทพฯ-1 ต.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) หลักสูตรแรกของไทยที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม โดย สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นิมนต์

iSAB ชูปรัชญา ฝึกสติ รับวิกฤต แนวทางแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๖:๒๔

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องมีทั้งกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นอกจากการบริหารงานในทางโลกแล้ว หลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่า หลักธรรมคำสอนที่เคยได้ยินมาก็สามารถนำพาธุรกิจให้ไปสู่จุดสูงสุดได้

iSAB ชูปรัชญา ฝึกสติ รับวิกฤต แนวทางแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๔:๕๒

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันต้องมีทั้งกลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่นอกจากการบริหารงานในทางโลกแล้ว หลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่า หลักธรรมคำสอนที่เคยได้ยินมาก็สามารถนำพาธุรกิจให้ไปสู่จุดสูงสุดได้

ภาพข่าว: iSAB เปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่นที่ 5 ระดมวิทยากรระดับประเทศ พัฒนาศักยภาพนักบริหาร

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๙ ๑๕:๓๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (กลาง) ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) ประธานสถาบัน iSAB และนายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)

คุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๔:๓๑

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จ่อคิวสมัครจับจองกันจนเกือบเต็มทุกที่นั่ง สำหรับหลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว งานนี้ บุญชัย โชควัฒนา

Gossip News: บุญชัย โชควัฒนา หลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๑:๔๙

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จ่อคิวสมัครจับจองกันจนเกือบเต็มทุกที่นั่ง สำหรับหลักสูตร The Master ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ที่เดินทางมาถึงรุ่นที่ 5 แล้ว งานนี้ บุญชัย โชควัฒนา

ภาพข่าว: THE MASTER นำผู้ใฝ่รู้เปิดโลกทัศน์ ชมความล้ำหน้าในการผลิตเปาและมาม่า

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๕

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)นำผู้ใฝ่รู้จากหลักสูตร THE MASTER รุ่น 4 เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผงซักฟอกเปาที่โรงงานของบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพข่าว: THE MASTER รุ่น 3 เปิดโลกทัศน์สัมผัสเทคโนโลยีผลิตกระดาษสุดไฮเทค

๑๙ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๘

กรุงเทพฯ-19 มี.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) และ นายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) ของสถาบัน iSAB นำคณะผู้ใฝ่รู้ THE MASTER รุ่นที่ 3

ภาพข่าว: iSAB เปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่น 3 เติมพลังความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจ

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ขวา) ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) พร้อมด้วย นายบุญชัย โชควัฒนา (กลาง) ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) จัดพิธีเปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่น 3

iSAB ปรับเนื้อหา THE MASTER รุ่น 3 ให้เข้มข้น พร้อมเสริมทัพด้วยวิทยากรชั้นนำ เปิดรับสมัครถึง 16 ธ.ค.นี้

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) กล่าวว่า THE MASTER เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทผู้ประกอบการ

ภาพข่าว: iSAB เปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่น 2 เสริมทัพความรู้ด้วยกูรูระดับแนวหน้า

๒๒ พ.ค. ๒๐๑๗ ๑๘:๔๒

กรุงเทพฯ-22 พ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์(ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร นางผาสุข รักษาวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร และนายเวทิต โชควัฒนา (ที่ 2 จากขวา)

หลักสูตร The Master เปิดรับสมัครรุ่น 2 ชวนผู้บริหารองค์กรก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก

๒๑ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๑

กรุงเทพฯ-21 ก.พ.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เปิดรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ-เอกชน เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทผู้ประกอบการ สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร นักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบวก (The Master) รุ่นที่ 2

ภาพข่าว: THE MASTER รุ่น 1 เสริมความรู้เรื่อง ยุคใหม่.เศรษฐศาสตร์ใหม่

๒๒ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๐

กรุงเทพฯ-22 ธ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (กลาง) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Appreciative Business : ยุคใหม่.เศรษฐศาสตร์ใหม่ แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่นที่ 1

ภาพข่าว: THE MASTER รุ่น 1 เปิดโลกทัศน์เพิ่มพูนความรู้การบริหารโรงงาน

๑๖ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๕๕

กรุงเทพฯ-16 ธ.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) นำคณะนักศึกษา THE MASTER รุ่นที่ 1 ร่วมกิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการภาคโรงงาน ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาพข่าว: iSAB ชวนกูรูลับคมธุรกิจให้นักศึกษา THE MASTER รุ่นที่ 1

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๕๓

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เป็นประธานจัดการบรรยายให้นักศึกษา THE MASTER รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Appreciative Business

ภาพข่าว: iSAB ชวนกูรูลับคมธุรกิจให้นักศึกษา THE MASTER รุ่นที่ 1

๒๔ พ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-24 พ.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญชัย โชควัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) เป็นประธานจัดการบรรยายให้นักศึกษา THE MASTER รุ่นที่ 1 ในหัวข้อ Appreciative Business

ภาพข่าว: iSAB เปิดหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER รุ่นที่ 1

๑๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๐๐

กรุงเทพฯ-13 ต.ค.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา (ซ้าย) ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) และนายบุญชัย โชควัฒนา (ขวา) ประธานหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก : THE MASTER ของสถาบัน iSAB พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (กลาง) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสถาบันฯ

Gossip News: คุณบุญชัย โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)

๒๒ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๒:๕๑

กรุงเทพฯ-22 ก.ย.-อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น หลังเปิดรับสมัครนักธุรกิจเข้าร่วมหลักสูตร The Master รุ่นที่ 1 ของ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB)ได้เพียงไม่กี่วัน ก็มีผู้บริหารรุ่นเล็กรุ่นใหญ่พร้อมใจกันสมัครจับจองที่นั่งล้นหลามจนเกินโควต้า