ฝ่าวิกฤต..พลิกโอกาส..กับหลักสูตร The MASTER ที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ เปิดรับสมัครรุ่น 6 แล้ว สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

06 Nov 2020

สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก หรือ iSAB โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครหลักสูตร "THE MASTER" รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทผู้ประกอบการ เข้ามาอบรม พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองโลกธุรกิจ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ฝ่าวิกฤต..พลิกโอกาส..กับหลักสูตร The MASTER ที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ  เปิดรับสมัครรุ่น 6 แล้ว สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) กล่าวว่า "THE MASTER เป็นหลักสูตรแรกของไทยที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและเติมพลังความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใฝ่รู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงบวกควบคู่คุณธรรม สร้างผู้นำทางธุรกิจระดับประเทศ โดยหลักสูตรนี้ถือเป็นที่สุดของหัวใจนักธุรกิจ ที่ต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน ซึ่งมี 3 หัวใจสำคัญเพื่อเดินหน้าสร้างและพัฒนา คือ Appreciative, Leadership และ Virtue ที่มุ่งสร้างนักธุรกิจให้มีหลักคิดเชิงบวก มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่น มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา บริหารงานเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวก และดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นอาวุธที่สามารถสร้างผลกำไรได้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ได้จริง นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้นำประจำแต่ละกลุ่มคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และอบรมโดยทีมกูรูที่มีคุณภาพระดับประเทศ ซึ่งเป็นต้นแบบด้านการตลาดและกลยุทธ์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่หาฟังได้ยาก และสำหรับรุ่นที่ 6 นี้ เราได้รับความร่วมมือจาก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความแข็งแกร่งให้มากยิ่งขึ้น"

THE MASTER รุ่น 6 จัดอบรมทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 น. เริ่มตั้งแต่ 5 มีนาคม - 23 กรกฎาคม 2564 ที่ สถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ทาง www.isabthailand.com, https://www.facebook.com/isabthailand
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา โทร. 085 488 4743 และคุณจิราธิวัฒน์ โทร. 092 281 3200