ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันทันตวัฒน์ | newswit

สถาบันทันตวัฒน์ ภายใต้ LDC ปรับหลักสูตรใหม่
สถาบันทันตวัฒน์ ภายใต้ LDC ปรับหลักสูตรใหม่
ตอบโจทย์ยุค New Normal เดินหน้าผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าสู่วงการทันตกรรม – ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ Dec 2020
ภาพข่าว: สถาบันทันตวัฒน์ ในเครือ
ภาพข่าว: สถาบันทันตวัฒน์ ในเครือ
LDC จัด Open House เปิดประสบการณ์วิชาชีพทันตแพทย์ – Oct 2017
ภาพข่าว: สถาบันฝึกอบรมทันตวัฒน์
ภาพข่าว: สถาบันฝึกอบรมทันตวัฒน์
ร่วมกับ LDC มอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 59-61” – Aug 2017