ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร | newswit

วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
วว./สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ วทน. ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ –  โดยมีพยานประกอบด้วย 27 Jun
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย – ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Mar 2020
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร-สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
4 ภาค พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนภาคการเกษตรไทย – ตามที่สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร Mar 2020
ภาพข่าว : สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ภาพข่าว : สร้างประสบการณ์การเรียนรู้
(Learning Experience : L.E.) ให้กับครูอาชีวะ – Nov 2019
อาชีวศึกษาเกษตรอ้าแขนรับความร่วมมือจากออสเตรีย
อาชีวศึกษาเกษตรอ้าแขนรับความร่วมมือจากออสเตรีย
– เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากพื้นฐานของประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม Oct 2019
“อาชีวศึกษา” ผนึกกำลังหนุนการผลิตกำลังคนด้านพลังงานแสงอาทิตย์
“อาชีวศึกษา” ผนึกกำลังหนุนการผลิตกำลังคนด้านพลังงานแสงอาทิตย์
– โดยสถานผู้ประกอบการ กล่าวคือ นายสมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Lekise Group (ลำดับที่ 6 จากทางซ้าย) Feb 2017