ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันการศึกษาทางด้าน | newswit

ศศินทร์ เปิดตัว ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมระดับจังหวัด
ศศินทร์ เปิดตัว ดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมระดับจังหวัด
เครื่องมือวัดผลนำสู่แนวทางในการยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชน – ศาสตราจารย์ ดร. เอียน เฟนวิค (Professor Ian Aug 2022
จุฬาฯ ฟันธงทักษะผู้นำแห่งโลกอนาคต
จุฬาฯ ฟันธงทักษะผู้นำแห่งโลกอนาคต
เน้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจูงใจ การคิด – ภายในงานเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงภาพรวม Dec 2018
วิทยาลัยดุสิตธานี เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารริมทาง
วิทยาลัยดุสิตธานี เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารริมทาง
(Street Foods) – วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมบริการชั้นนำของเอเชีย Nov 2015
เผยผลสำรวจจาก “ดีทีซี โพลล์ (DTC
เผยผลสำรวจจาก “ดีทีซี โพลล์ (DTC
POLL) เรื่อง“ความคิดเห็นเกี่ยวกับแม่และวันแม่แห่งชาติ” – รายงาน Aug 2015
SPU : นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
SPU : นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.ศรีปทุม 1 ใน 19 สถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จาก มร. ซุน ทาว-เฮิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท Jul 2015
นักศึกษาเมืองลอดช่อง ข้ามฟ้าฝึกประสบการณ์นอกประเทศ ที่ มทร.ธัญบุรี – อาจารย์จริญญา ทะหลวย อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี หรือ RMUTT-ITE IT Project Program เป็นการประสานความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กับสถาบัน ITE เพื่อให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเพิ่มพูน พัฒนาความรู้
ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL เผย
ดีทีซี โพลล์ หรือ DTC POLL เผย
“ผลการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา” – รายงาน May 2015
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดตัวศูนย์วิจัย
วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดตัวศูนย์วิจัย
“วิทยาลัยดุสิตธานีโพลล์ – รายงานผล “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์R Apr 2015
วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่”
วิทยาลัยดุสิตธานี “เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่”
– 20 ปีแห่งความเป็นเลิศและผู้นำในการศึกษา ทางด้านอุตสาหกรรมบริการ! วิทยาลัยดุสิตธานี Feb 2015
ศศินทร์เร่งพัฒนาหลักสูตรย้ำเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เผยเป้าหมายหลักสร้างความสัมพันธ์และเข้าไปมีบทบาทกับเศรษฐกิจของประเทศ – นายก้อง รุ่งสว่าง รองผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)ฝ่ายนิสิตเก่าและองค์กรธุรกิจสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ศศินทร์มีเป้าหมายในการพัฒนา สร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มความสำคัญในระดับนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า
“รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
“รับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสากล
โดย THE-ICE” วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง – The International Aug 2014