ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ | newswit

เริ่มแล้ว!!การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในชุมชนเรียนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ฟรี
เริ่มแล้ว!!การเคหะแห่งชาติเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในชุมชนเรียนต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ฟรี
– การเคหะแห่งชาติกำลังเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 31 Jan
ซีพี ออลล์ -วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์
ซีพี ออลล์ -วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์
ยกระดับการศึกษาทวิภาคี – Jul 2022
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
(PAT) รับมอบตู้ รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุ รีไซเคิล จาก ซีพี ออลล์ และพันธมิตร เพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน Mar 2022
กลุ่มทรู และ ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ลงนาม MoU จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเครือข่าย – ผนึกกำลังสร้างเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นบุคลากรช่างคุณภาพ...นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ในจอ) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานกรรมการบริหาร บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ระหว่างบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ปั้นคนคุณภาพ...กลุ่มทรู และ ไวร์เออ
ปั้นคนคุณภาพ...กลุ่มทรู และ ไวร์เออ
แอนด์ ไวร์เลส ลงนาม MoU จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเครือข่าย รวม 11 แห่ง Jan 2022
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
เปิดห้องปฎิบัติการวิทยาการนาฬิกา หลักสูตรอาชีวศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย – โดยมีนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ Dec 2021
ซีพี ออลล์ ขยายภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง
ซีพี ออลล์ ขยายภาคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง
ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) – Feb 2021
ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนสปก.รับ
ภาพข่าว: พัฒนาแรงงานนนท์ หนุนสปก.รับ
นักศึกษาฝึกงาน ช่วยลดหย่อนภาษี – Mar 2018
ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม
ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม
มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน – Dec 2017
“ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุน 27,000
“ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุน 27,000
ทุน ในปีการศึกษา2559 เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์” – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ May 2016
วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่
วิทยาลัยฯปัญญาภิวัฒน์ร่วมสร้างนวัตกรรุ่นใหม่
ปลุกแนวคิดใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเยาวชนรู้จริง ลงมือจริง – วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ Mar 2016
ปัญญาภิวัฒน์ฯ จัดงานหน่อนวัตกรรม ครั้งที่ 5 – ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถ.แจ้งวัฒนะ
ภาพข่าว: ยกวัดฯ สัญจร นัดพิเศษ ครบรอบ 10 ปี ปัญญาภิวัฒน์ –
ปัญญาภิวัฒน์ฯเปิดโอกาสทางการศึกษาปี 58 จัดนิทรรศการวิชาการ“10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์” เตรียมมอบทุนให้นักศึกษา 900 คน สร้างเยาวชน สู่มืออาชีพ – ในโอกาสครบวาระ 10 ปีของการสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพสู่สังคมอย่างต่อเนื่องวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ จึงได้จัดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้หัวข้อ“10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์” โดยได้รับเกียรติจากดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ซีพี ออลล์ จัดงาน 10 ปี ปัญญาภิวัฒน์
ซีพี ออลล์ จัดงาน 10 ปี ปัญญาภิวัฒน์
– วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Technological College) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ Feb 2015
ซีพี ออลล์ จัดงาน “10 ปี วิชาการ ปัญญาภิวัฒน์” – ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (ซอยวัดบัวขวัญ)
ภาพข่าว: คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ภาพข่าว: คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
– บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์ – คล๊าค ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษชั้นนำยี่ห้อคลีเน็กซ์และสก๊อตต์ Feb 2015
ภาพข่าว: คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทย
ภาพข่าว: คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทย
มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ – Dec 2013
ภาพข่าว: คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ – กรุงเทพฯ--20 พ.ค.--คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยคุณภาพสูงสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันครบวงจร นำโดย นางราตรี สกุลตันติเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด นายพงษ์สิทธิ์ เตชะทยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด และ นางสาวพัชรินทร์ แจ่มนุช ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ