วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ "รีไซเคิล" เพื่อคัดแยกวัสดุ "รีไซเคิล" จาก ซีพี ออลล์ และพันธมิตร เพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

28 Mar 2022

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมด้วยพันธมิตรจาก 4 บริษัท อาทิ บริษัท อำพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่งส์ จำกัด บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัดร่วมส่งมอบ "ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล" ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อต่อยอดโมเดล "ต้นกล้าไร้ถัง" ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ซีพี ออลล์ พร้อมกับเปิดให้บริการธนาคารขยะ ในการช่วยแยกขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ "รีไซเคิล" เพื่อคัดแยกวัสดุ "รีไซเคิล"  จาก ซีพี ออลล์ และพันธมิตร เพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

สำหรับครั้งนี้ ซีพี ออลล์ ได้ส่งมอบ "ตู้รีไซเคิล เพื่อคัดแยกวัสดุรีไซเคิล" โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท อำพล ฟูดส์ โพรเซสซิ่งส์ จำกัด ในการแปลงกล่องนม UHT ให้เป็นวัสดุสำหรับทำเป็นตู้รีไซเคิล ซึ่งตู้แยกวัสดุจะแยกเป็นกล่องนม UHT,ขวดพลาสติก,กระป๋องอลูมิเนียม และถุงพลาสติก เรียกได้ว่า เป็นตู้ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อรับวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปรีไซเคิล ซึ่งจะสามารถส่งไปยังบริษัทที่รับรีไซเคิลได้ฟรี ผ่านระบบ Speed-D ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น บริเวณใกล้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อีกด้วย

ซึ่งวัสดุที่ได้รับการคัดแยกจะหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และนำกลับมาใช้ประโยชน์กับชุมชน ตามหลักแนวคิด Circular economy ต่อไป

"ต้นกล้าไร้ถัง" โมเดลจัดการขยะอย่างยั่งยืนภายในโรงเรียนและชุมชน จะขยายผลเครือข่ายต้นกล้าไร้ถัง สู่โรงเรียนและเครือข่ายอื่นๆ ที่มีความสนใจ พร้อมทั้งขยายไปยังชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ และสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืน ด้วยปณิธาน "ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสต่อกัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) รับมอบตู้ "รีไซเคิล" เพื่อคัดแยกวัสดุ "รีไซเคิล"  จาก ซีพี ออลล์ และพันธมิตร เพื่อยกระดับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน