ข่าวประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันสวรรคต | newswit

ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2567 – ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 อาคารประชาธิปกศักดิ์เดช 31 May
ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต
ร่วมวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช – 29 Apr
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) – 27 Oct
ม.พะเยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
ม.พะเยา ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
ประจำปี 2566 – พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้า 24 Oct
อ.อ.ป. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในหลวง
อ.อ.ป. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกในหลวง
รัชกาลที่ 9 เนื่องใน 'วันนวมินทรมหาราช' – 15 Oct
มหาวิทยาลัยรามคำแหงน้อมรำลึกรัชกาลที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหงน้อมรำลึกรัชกาลที่
9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช – ภายในงานมีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ 12 Oct
ม.ร. จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต
ม.ร. จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต
เนื่องในวันนวมินทรมหาราช – 12 Oct
ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการรับฝากตามปกติในวันหยุดเดือนตุลาคม
ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการรับฝากตามปกติในวันหยุดเดือนตุลาคม
และพร้อมไปรฯ นำจ่ายตามปกติทุกแห่งทั่วประเทศ – ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ : 10 Oct
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร – Jun 2023
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี – สำหรับวันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปีนั้น May 2023
สนพ.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สนพ.แพร่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช – Apr 2023
๙ เพลงรำลึกถึงในหลวง ร.๙ การแสดงดนตรีรำลึกถึง
๙ เพลงรำลึกถึงในหลวง ร.๙ การแสดงดนตรีรำลึกถึง
ร.9 สะท้อนความสามารถอันหลากหลายของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี – นอกจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว Oct 2022
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี – Jul 2022
ม.พะเยา ร่วมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ม.พะเยา ร่วมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ – ทุกวันที่ ๒๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช Apr 2022
กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจวบคีรีขันธ์ – กิจกรรมทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งและนำไปเผยแผ่เพื่อเป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่พุทธศาสนิกชน
NT จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึก
NT จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 สถิตในใจไทยนิรันดร์ – Oct 2021
วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ – Oct 2021
ม.พะเยา จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ม.พะเยา จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ ๙ – อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา Oct 2021
สนพ.พิจิตร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
สนพ.พิจิตร จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต – Oct 2021
สพร.19 เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา
สพร.19 เชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลา
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร – สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ Oct 2021
สนพ.แพร่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา
สนพ.แพร่ ประกอบพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร – Oct 2021
สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร – Oct 2021
ม.หอการค้าไทย จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
ม.หอการค้าไทย จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต – ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ให้ความร่วมมือ โดยการสวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเข้าร่วมพิธี Oct 2021
วว. ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริจาค
วว. ทำกิจกรรมเพื่อสังคม บริจาค
น้ำดื่ม/อุปกรณ์การแพทย์ สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 – Oct 2021
ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุดประจำเดือนตุลาคม
ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการตามปกติในวันหยุดประจำเดือนตุลาคม
2564 – ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจุดให้บริการและวันเวลาที่เปิดทำการได้ผ่านคิวอาร์โค้ด และเว็บไซต์ Oct 2021
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี วันมหิดล
ม.พะเยา ถวายราชสดุดี วันมหิดล
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี ๒๕๖๔ – โดยในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทาง ๗ Sep 2021
พีไฟว์กรุ๊ป จัดพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ
พีไฟว์กรุ๊ป จัดพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ
รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช – Nov 2020