วัฒนา มานนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

รวมคอร์ส IATA Online น่าเรียนปี 2021

๐๙ ก.พ. ๒๐๒๑ ๐๘:๔๗

สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์ส อบรมออนไลน์สำหรับ คนการบิน คอร์สที่บรรยายเนื้อหาทุกบทเรียน พร้อมมีคู่มือสรุปใจความสำคัญ และเตรียมตัวให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบ Online โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และผู้อำนวยการสถาบันการบิน

DPU Aviation Academy (DAA) สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel Program สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU Aviation Academy: DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Train

สถาบันการบิน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบิน

๐๘ พ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๑๙

กรุงเทพฯ-8 พ.ย.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) จัดฝึกอบรมหลักสูตร IATA, Aviation Safety Managements System ให้กับผู้เข้าอบรมจาก บริษัท ปตท. จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2562 โดยมี น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์

บุคลากรการบินพลาดไม่ได้!! DAA สร้างวิทยากรมืออาชีพอุตสาหกรรมด้านการบิน ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel

๑๐ ก.ค. ๒๐๑๙ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-10 ก.ค.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Train the Trainer for Aviation Personnel Program บรรยายโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ ผู้อำนวยการ DAA และ นาวาอากาศเอก ดร.วีรชน นรานุต ครูสอนนักบิน

อยากบินต้องได้บิน!! DAA DPU จัดหลักสูตร Basic Flight Simulator: BFS

๑๕ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๕๖

กรุงเทพฯ-15 พ.ค.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DAA) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเรียนหลักสูตรการฝึกบินขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง Basic Flight Simulator: BFS ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

CADT DPU จับมือ MJETS พัฒนาบุคลากรด้านการบิน ป้อนสู่ตลาดงานแบบมืออาชีพ

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด โดยมี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณชัยวัฒน์ นวราช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด

สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Training Developers Courses TDC รุ่นที่ 3

๐๓ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๑๘

กรุงเทพฯ-3 มี.ค.-สถาบันการบินพลเรือน พลอากาศเอกสฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) รุ่นที่ 3 โดยมีนาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และนาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา

สบพ. จัดหลักสูตร Training Developers Courses TDC รุ่นที่ 3

๑๘ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๕

กรุงเทพฯ-18 ก.พ.-สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training Developers Courses (TDC) รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม โนโวเทลสุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ

สบพ. จัดโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Transition ATS to ATM PBN Application)

๑๙ ม.ค. ๒๐๑๖ ๑๒:๑๐

กรุงเทพฯ-19 ม.ค.-สถาบันการบินพลเรือน นาวาอากาศตรี ดร. วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง : การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้การบริหารความคล่องตัวและความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรทางอากาศ (Transition ATS to ATM