ข่าวประชาสัมพันธ์ร่าง พ | newswit

ป.ป.ช. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ป.ป.ช. เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พ.ร.บ. ป.ป.ช. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพัฒนากระบวนการสอบสวนคดีร่ำรวยผิดปกติ และให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 17 Aug
กสว.รับทราบงบวิจัยเสนอตั้ง 18,580
กสว.รับทราบงบวิจัยเสนอตั้ง 18,580
ล้านบาท พร้อมงบสนับสนุนสตาร์ทอัพ-กำลังคน ววน. – นอกจากนี้ยังเห็นชอบแนวทางปรับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานในระบบ Mar 2023
ก.แรงงาน เผย สนช.มติเอกฉันท์ผ่านร่าง
ก.แรงงาน เผย สนช.มติเอกฉันท์ผ่านร่าง
“พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน” – พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า Sep 2018
หอการค้าไทยฯ รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อย
หอการค้าไทยฯ รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่รายย่อย
และ 9 สมาคมสัตว์ปีกระบุ พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ ที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียม สร้างอุปสรรคให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกจริง – Jul 2016
สมาคมสัตว์ปีกบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือนายกฯ
สมาคมสัตว์ปีกบุกทำเนียบ ยื่นหนังสือนายกฯ
ค้าน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ – 9 สมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีก ประกอบด้วย สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ Jul 2016
พม. เดินหน้าจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พบส่วนใหญ่เป็นคนพิการ พร้อมทำวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสร้างความเข้าใจ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... – นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดระเบียบขอทาน ครั้งที่ ๗ พบว่า มีขอทานทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น ๓๑๑ ราย ส่วนใหญ่เป็นขอทานคนไทย ๒๑๗ ราย และขอทานต่างด้าว ๙๔ ราย ซึ่งจังหวัดที่พบขอทานมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓๕ ราย จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒๘ ราย และจังหวัดสุรินทร์ ๑๑
พม. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... – นายไมตรี กล่าวต่อไปว่า (ร่าง) พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... มีสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) มีการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน โดยให้มีการแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นตามที่กำหนด ๒) มุ่งเน้นการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานไม่ให้กลับมากระทำการขอทานอีก ๓) กำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน โทษจำคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือ ปรับไม่เกิน
ชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ จับมือ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ จับมือ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ยกพล ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง กว่าร้อยชีวิต เข้าร่วมผลักดัน (ร่าง)พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ – ทั้งนี้ ศิลปิน Feb 2015
สสส. ร่วมกับ ชมรมศิลปินปลอดบุหรี่ จัดงานคอนเสิร์ต รวมพลังสนับสนุน (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ –
สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. สมุนไพร” – กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมฯ กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ. สมุนไพร” ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม สพภ.1
หอการค้าไทยเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ร่าง “พ.ร.บ.วิชาชีพ บัญชี …ผลกระทบต่ออนาคตของนักบัญชีและผู้ประกอบการ” – กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--หอการค้าไทย คณะกรรมการธุรกิจการเงินและการลงทุน หอการค้าไทย ขอเชิญสมาชิกหอการค้าไทย นักธุรกิจและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ “ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ….. ผลกระทบต่ออนาคตของนักบัญชีและผู้ประกอบการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2544 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์