ราช กรุ๊ป ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

RATCH เปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 34.48 บาทต่อหุ้น เริ่มเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO) ที่ได้รับสิทธิจองซื้อในวันที่ 6 - 10

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๕:๕๑

'บมจ. ราช กรุ๊ป' หรือ RATCH เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 34.48บาทต่อหุ้น สะท้อนพื้นฐานธุรกิจโรงไฟฟ้าที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเริ่มเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (PPO)

RATCH เดินหน้าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPO) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

๐๓ พ.ค. ๒๕๖๕ ๑๔:๒๓

'บมจ. ราช กรุ๊ป' หรือ RATCH หรือ บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering หรือ PPO)

ผู้ถือหุ้นไฟเขียว RATCH เดินหน้าเพิ่มทุน เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (PPO) พร้อมประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality กำหนดกลยุทธ์ 3-G (Growth, Green, Generate)

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๕:๕๓

'บมจ. ราช กรุ๊ป' หรือ RATCH ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเพิ่มทุนไม่เกิน 769.23 ล้านหุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ

RATCH เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 27 เม.ย. นี้ ขออนุมัติการเพิ่มทุนไม่เกิน 769.23 ล้านหุ้น

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๑๑

เดินหน้ายุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สำหรับ บมจ. ราช กรุ๊ป (บริษัทฯ) หรือ RATCH ล่าสุดเตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เม.ย. 2565

ราช กรุ๊ป ออกหุ้นกู้สีเขียวครั้งแรกมูลค่า 8,000 ล้านบาท เดินหน้าเป้าหมายพัฒนาพลังงานทดแทนและรถไฟฟ้า และลดต้นทุนทางการเงิน

๐๓ พ.ย. ๒๐๒๐ ๐๙:๐๖

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกตราสารหนี้สีเขียว หรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุน ชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือเงินทุนบางส่วน หรือทั้งหมดของโครงการใหม่