ข่าวประชาสัมพันธ์ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | newswit

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – 10 Jul
มบส. ชวนสานฝันสู่เชฟอาหารไทยมืออาชีพ
มบส. ชวนสานฝันสู่เชฟอาหารไทยมืออาชีพ
โครงการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย – ด้านผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว ผู้ช่วยอธิการบดี มบส. กล่าวว่า 08 Jul
มบส.จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ
มบส.จัดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ
เฉลิมพระเกียรติร.10 พระชนมพรรษา 6 รอบ – ด้านผศ.ดร.รังสรรค์ บัวทอง รองอธิการบดี มบส 03 Jul
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีมสโมสรคณะวิทยาการจัดการ – 1.นางสาวจันทิมานันท์ ทองดีเวียง รหัสนักศึกษา 01 Jul
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
มบส. ตื่นตัว สร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อสารและผลิตสื่อ – ด้าน ดร.พรรณา ศรสงคราม 01 Jul
วิทยาลัยการดนตรี มบส.ชวนผู้สูงอายุร่วมอบรมทักษะดนตรีฟรี
วิทยาลัยการดนตรี มบส.ชวนผู้สูงอายุร่วมอบรมทักษะดนตรีฟรี
– ด้านรศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ คณบดีวิทยาลัยการดนตรี มบส. กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางวิทยาลัยการดนตรี มบส. 27 Jun
มบส.ลุยชุมชนอัพงานในพื้นที่ส่งประกวดคว้ารางวัลสินค้าเกษตรดีเด่นระดับจ.สมุทรสาคร
มบส.ลุยชุมชนอัพงานในพื้นที่ส่งประกวดคว้ารางวัลสินค้าเกษตรดีเด่นระดับจ.สมุทรสาคร
– ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากคณะวิทยาการจัดการจะลงพื้นที่ช่วยพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ 18 Jun
สาธิต มบส. เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพให้ครู
สาธิต มบส. เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพให้ครู
– ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น 11 Jun
คนกทม 76.1 % อยากดูบอลยูโร 2024
คนกทม 76.1 % อยากดูบอลยูโร 2024
ผ่านทางฟรีทีวี ทีมชาติเยอร์มัน แชมป์ แฮรรี่ เคน ดาวซัลโว 61.3 % พนันฟุตบอลเป็นเรื่องปกติ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 10 Jun
มบส.ชวนร่วมเสวนาวัฒนธรรมอาหารผ่านขนมหวานรอบบ้านสมเด็จ
มบส.ชวนร่วมเสวนาวัฒนธรรมอาหารผ่านขนมหวานรอบบ้านสมเด็จ
– ด้าน ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว รองอธิการบดี มบส. กล่าวว่า นอกจากการดำเนินการโครงการห้องสมุดมนุษย์ 07 Jun
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร – รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : 04 Jun
บัณฑิตวิทยาลัย มบส. เร่งพัฒนาศักยภาพครู
บัณฑิตวิทยาลัย มบส. เร่งพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อนำความรู้ไปใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียน – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 04 Jun
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) – 30 May
อธิการบดี มบส.นำคณะผู้บริหารเยือนจีน
อธิการบดี มบส.นำคณะผู้บริหารเยือนจีน
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 27 May
มบส.มุ่งพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้ชุมชน
มบส.มุ่งพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และรายได้ให้ชุมชน
– ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า จากการรายงานพบว่ามีหลายโครงการที่มีความก้าวหน้าไปมากและถือว่าเป็นที่น่าพอใจ อย่างเช่น 20 May
นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน
นักศึกษา มบส.ออกท่องโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อนบ้าน
– รศ.ดร.บุญมี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯยังเข้าสัมมนาหัวข้อ Chemistry, Pharmaceutical, 08 May
87.1% มีการใช้บริการ OTT แบบเสียค่าสมาชิก เจอโฆษณาในการใช้บริการ OTT แบบเสียค่าสมาชิก 25.6% – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้เรื่องการให้บริการเนื้อหาวิดีโอโดยการสตรีมผ่านอินเทอร์เน็ต (OTT) คือการให้บริการเนื้อหาสื่อรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิโอ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต การบริการผ่าน แพลตฟอร์ม และเป็นแบบin app purchase คือ
มบส. เร่งถอดบทเรียนรายวิชาพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
มบส. เร่งถอดบทเรียนรายวิชาพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน
– ผศ.ดร.ปณิตา   กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ มบส. ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 02 May
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร – ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2567 คณะวิทยาการจัดการ 30 Apr
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) – ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ 30 Apr
26 - 28 เม.ย. 2567 มบส.จัดยิ่งใหญ่เทศกาล
26 - 28 เม.ย. 2567 มบส.จัดยิ่งใหญ่เทศกาล
3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า ส่วนวันที่ 27 เม.ย.67 เวลา17.00 น. 17 Apr
มบส.ลงพื้นที่เร่งผลิตสื่อห้องสมุดมนุษย์
มบส.ลงพื้นที่เร่งผลิตสื่อห้องสมุดมนุษย์
ดึงปราชญ์ชาวบ้านเป็นหนังสือมนุษย์ เริ่มทำขนมไทย – ดร.ศิริกาญจน์ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้นสำนักวิทยบริการฯ 17 Apr
มบส. ร่วมกับชุมชนต่อยอดองค์ความรู้
มบส. ร่วมกับชุมชนต่อยอดองค์ความรู้
Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 11 Apr
79.6 % สงกรานต์ เป็น Soft Power
79.6 % สงกรานต์ เป็น Soft Power
ของประเทศไทย เมาไม่ขับ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่าสาดน้ำใส่ผู้ที่ไม่อยากเล่นสาดน้ำ – 11 Apr
มบส.จับมือหลายหน่วยงานจัดใหญ่เทศกาล
มบส.จับมือหลายหน่วยงานจัดใหญ่เทศกาล
3 ศิลป์ 3 ศาสน์ ย่านกะดีจีน 26 - 28 เม.ย. 2567 – นอกจากนี้มีกิจกรรมนาวาล่องท่องเจ้าพระยาและเดินส่องย่านกะดีจีน 08 Apr
มบส. เปิดพื้นที่ให้คนพิการหารายได้พิเศษฟรี
มบส. เปิดพื้นที่ให้คนพิการหารายได้พิเศษฟรี
พร้อมดูแลและให้ทุนนักศึกษาพิการเต็มที่ – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 03 Apr
มบส.ดึงวิทยากรมืออาชีพเสริมทักษะผลิตรายการ
มบส.ดึงวิทยากรมืออาชีพเสริมทักษะผลิตรายการ
สร้างนักสื่อสารสร้างสรรค์ – ผศ.ดร.คณกร กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะด้านการผลิตรายการ 19 Mar
ครุศาสตร์ มบส. MOU สสวท. และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาครู
ครุศาสตร์ มบส. MOU สสวท. และโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาชีพครู – ด้านดร.เพ็ญพร กล่าวว่า นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ มบส. ยังได้MOU 19 Mar
มบส. ย้ำบุคลากรมหาวิทยาลัยเดินหน้าคุณธรรมและความโปร่งใส
มบส. ย้ำบุคลากรมหาวิทยาลัยเดินหน้าคุณธรรมและความโปร่งใส
พร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 18 Mar