รักษ์ วรกิจโภคาทร ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

กรุงเทพฯ-21 พ.ค.-บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน ประกาศปรับแผนการดำเนินงานและกระบวนการทำงานภายในองค์กร เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สู่ New Normal บริบทใหม่ บสย. 3 ด้านได้แก่1.New Process การเพิ่มผลิตภาพ (

ภาพข่าว: บสย. New Norma

๒๑ พ.ค. ๒๐๒๐ ๑๔:๔๐