ข่าวประชาสัมพันธ์รวมพลังแห่งความภักดี | newswit

ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
ภาพข่าว: ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
รวมพลังแห่งความภักดี ร่วมบริจาคข้าวสารหอมมะลิ – ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือของสำนักงาน คปภ. Dec 2016
งานทำบุญครบรอบ 10 ปี โรงแรมดุสิตดีทู
งานทำบุญครบรอบ 10 ปี โรงแรมดุสิตดีทู
เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ – Dec 2016
ภาพข่าว: ผู้บริหารและพนักงานซีเกท
ภาพข่าว: ผู้บริหารและพนักงานซีเกท
เทพารักษ์ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” – Nov 2016
“กปภ. รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกันทั่วประเทศ
“กปภ. รวมพลังแห่งความภักดี” พร้อมกันทั่วประเทศ
– นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน กปภ. ทั้ง Nov 2016
ภาพข่าว: ปลัด ก.ดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหาร
ภาพข่าว: ปลัด ก.ดิจิทัลฯ นำคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” – Nov 2016
ภาพข่าว: กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม
ภาพข่าว: กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม
รวมพลังแห่งความภักดี – Nov 2016
ภาพข่าว: ชสอ. จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
ภาพข่าว: ชสอ. จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89 ด้วยการทำดีด้วยกาย วาจา ใจ – Nov 2016
สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรม
สถาบันการบินพลเรือน จัดกิจกรรม
”รวมพลังแห่งความภักดี” รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – อาจมุงคุณ Nov 2016
ภาพข่าว: ธพว. รวมพลังแห่งความภักดี
ภาพข่าว: ธพว. รวมพลังแห่งความภักดี
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – Nov 2016
ภาพข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
ภาพข่าว: มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงพลังแห่งความภักดี – Nov 2016
รพ.ปิยะเวท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
รพ.ปิยะเวท ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
“รวมพลังแห่งความภักดี” – Nov 2016
ภาพข่าว: MC Group ขอเป็นส่วนหนึ่ง
ภาพข่าว: MC Group ขอเป็นส่วนหนึ่ง
รวมพลังแห่งความภักดี – Nov 2016
ภาพข่าว: คนไปรษณีย์ไทย รวมพลังแห่งความจงรักภักดี
ภาพข่าว: คนไปรษณีย์ไทย รวมพลังแห่งความจงรักภักดี
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – สำหรับกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" จัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ Nov 2016
ภาพข่าว: CAT จัดกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้า
ภาพข่าว: CAT จัดกิจกรรม เทิดไว้เหนือเกล้า
ร.๙ รวมพลังแห่งความภักดี – Nov 2016
ภาพข่าว: เอไอเอส รวมพลังทำความดี
ภาพข่าว: เอไอเอส รวมพลังทำความดี
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – Nov 2016
ภาพข่าว: สายการบินไทยสมายล์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์
ภาพข่าว: สายการบินไทยสมายล์ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์
“รวมพลังแห่งความภักดี” – ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" Nov 2016
ภาพข่าว: ชาวรามคำแหง พร้อมใจร่วมงาน
ภาพข่าว: ชาวรามคำแหง พร้อมใจร่วมงาน
“รวมพลังแห่งความภักดี” – โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ Nov 2016
ภาพข่าว: กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
ภาพข่าว: กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
ในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภาพปีที่ ๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช – โดยมี อาจารย์เลอพงา วัชรมัย Nov 2016