ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิเทพปูชนียสถาน | newswit

มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน
มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน
กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 – 14 Feb
ปลัด วธ. เปิดงานกตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2558 – ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมในหลายๆ นัยยะ เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย ชาวจีน และชาวมุสลิม มีตำนานการเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่ชาวบ้านเล่าขานต่อๆกันมา มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็จะสมหวัง
วธ. หนุนสร้างหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี – ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กระทรวงวัฒนธรรม จึงให้การสนับสนุนมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ในการดำเนินโครงการจัดสร้างหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักวิชาการ และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศได้เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ทั้งศิลปะภาพถ่าย ความรู้ทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว