มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

14 Feb 2024

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเทพปูชนียสถานปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนราธิวาส วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีและอนุรักษณ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม และเชิญเที่ยวงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี" ประจำปี 2567

มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

จังหวัดปัตตานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีประสิทธิภาพมีการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย ในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการส่งเสริมทางวัฒนธรรมและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี" เพื่อยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (Event) ให้เป็นที่รู้จักและมีความแปลกใหม่น่าสนใจ มีการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ ให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนได้มากขึ้น การจัดงานครั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้หมุนเวียน สู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้เป็นอย่างดี และยังนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดรายได้ในพื้นที่รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ภายใต้สังคม "พหุวัฒนธรรม" ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานีสู่สายตาบุคคลภายนอก และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ดังคำขวัญที่ว่า...

"ปัตตานี เมืองงาม 3 วัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้"

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

* ถนนคนเดินอาหารสามวัฒนธรรม วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณถนนนรินทราช     ริมแม่น้ำปัตตานี

* การจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม รถคลาสสิคโบราณ "ปัตตานีคลาสสิคอินทาวน์" พร้อมด้วยออกร้านจำหน่ายสินค้าวินเทจ วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรม ถนนสายบุรี

* พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวประทับเกี้ยวใหญ่มหามงคล หามรอบเมืองปัตตานี พิธีเปิดงานมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้ม    กอเหนี่ยว การแสดงมังกร LED สุดพิเศษ จากคณะสิงโตมังกรทอง ลูกท้าวมหาพรหม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง

* พิธีอัญเชิญองค์พระออกจากศาลเจ้าเล่งจูเกียง ลุยน้ำ ลุยไฟ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง และบริเวณริมแม่น้ำปัตตานี เชิงสะพานเดชานุชิต

* พร้อมชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปิน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อาลีฟ PARATA , วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 TT REBORN และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 คอนเสิร์ตวิถีมุสลิมอนาชีด ณ บริเวณลานศิลปะวัฒนธรรม ถนนสายบุรี

* ชมการประกวดเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยนานาชาติ ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2567

* เพลิดเพลินกับการแสดงงิ้ว มโนราห์ การแสดงศิลปะพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมอื่นๆ ทุกคืนอีกมากมาย ผู้ใดบูชาด้วยความศรัทธา ความศักดิ์สิทธิ์จะบังเกิดแก่ผู้นั้น พบกันในงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2567

ผู้ที่สนใจ สามารถร่วมงาน "มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงถนนอาเนาะรู ถนนปะนาเระ ถนนปัตตานีภิรมย์ ถนนนรินทราช  ถนนสายบุรี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน "กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2567" ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2567