ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิเด็กโสสะ | newswit

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก :
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก :
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ปลูกฝังเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน – ซึ่งในปีนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกได้เน้นย้ำถึง 05 Jun
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน
ปีที่ 13 มอบประสบการณ์อันล้ำค่าแก่เยาวชนกว่า 800 ชีวิต จากมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย – คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ 13 May
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค
400,000 บาท แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – 26 Apr
มิสเตอร์ โดนัท ส่งมอบความสุขจาก แคมเปญ มิสเตอร์ ซานต้า 1 กล่อง 2 ความสุข มอบโดนัทแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ฯ –
ซี-วิท สานต่อ C-vitt สู่อนาคตที่สดใส
ซี-วิท สานต่อ C-vitt สู่อนาคตที่สดใส
ไปด้วยกัน ปีที่ 2 เดินหน้าเชิงรุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งแก้ปัญหาทุพโภชนาการเด็กไทย – มร. โอซามุ โซมะ ประธานบริหาร 12 Sep
บาจา จัดโครงการ ก้าวมั่น ร่วมแบ่งปันโอกาสแก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ
บาจา จัดโครงการ ก้าวมั่น ร่วมแบ่งปันโอกาสแก่มูลนิธิเด็กโสสะฯ
– วิลาสินี ภาณุรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า 05 Sep
สิทธิเด็ก และเยาวชนในการเลี้ยงดูทดแทน
สิทธิเด็ก และเยาวชนในการเลี้ยงดูทดแทน
– โดยมี คุณวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กASEAN 21 Jul
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ
CMC ร่วมกับ Teledoc มอบชุดตรวจ
ATK ส่งต่อความห่วงใยให้เด็กๆ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 12 Jul
เพิ่มทักษะให้เยาวชน พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
เพิ่มทักษะให้เยาวชน พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต
– อัตราว่างงาน 'กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี' ไม่เรียน ไม่ทำงาน และไม่ฝึกอบรมผลงานวิจัย 10 Jul
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ
กว่า 800 ชีวิต จาก มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ปีที่ 12 May 2023
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค
300,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – โดยมี พล.ต.ท.ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ (คนที่ May 2023
เคทีซีเป็นสื่อกลางสมาชิกส่งมอบเงินกว่า
เคทีซีเป็นสื่อกลางสมาชิกส่งมอบเงินกว่า
27 ล้านบาท สานต่อปณิธานสร้างครอบครัวทดแทนถาวร แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ – นางสาวจันทิรา สมบุญเกิด Apr 2023
รพ.ไทยนครินทร์ มอบเงินบริจาคและกระเช้าของขวัญ
รพ.ไทยนครินทร์ มอบเงินบริจาคและกระเช้าของขวัญ
ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ – ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้ทาง Website : Jan 2023
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
มอบเงินบริจาคกว่าหนึ่งล้านบาท จากงานกาลาดินเนอร์การกุศล ให้แก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ – Dec 2022
การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพกับเด็กๆ สู่อิสรภาพจากความไม่รู้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ สนับสนุนให้เด็กทุกคนควรอ่านออกเขียนได้ – วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็น "วันรู้หนังสือสากล" (International Literacy Day) เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการจะเข้าสู่การเรียนรู้ได้ กุญแจดอกสำคัญคือ "การรู้หนังสือ" หรือการอ่านออกเขียนได้ และกุญแจสำคัญดอกนี้ควรพยายามหยิบยื่นให้ตั้งแต่ในวัยเด็ก
DHL Thailand หนุน เยาวชนมูลนิธิเด็กโสสะ
DHL Thailand หนุน เยาวชนมูลนิธิเด็กโสสะ
สู่โลกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง -ดาต้า และเทคโนโลยี – วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็น "วันเยาวชนสากล" (International Aug 2022
เยาวชนว่างงานสูงขึ้น อีกด้านทักษะแรงงานขาดแคลน
เยาวชนว่างงานสูงขึ้น อีกด้านทักษะแรงงานขาดแคลน
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ตั้งคำถาม หรือ เยาวชน จะเป็นจิ๊กซอสำคัญ? – วันที่ 15 กรกฎาคม ของทุกปีเป็น Jul 2022
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ลงมือแล้ว เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ลงมือแล้ว เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน – ด้วยวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่เด่นชัดมากขึ้นทุกวัน Jun 2022
BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
BEST Express ส่งต่อน้ำใจแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
– โดยมอบสิ่งของบริจาคเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่สูญเสียบิดามารดาและญาติพี่น้องโดยเฉพาะ ด้วยความปรารถนาที่อยากให้เด็ก Jun 2022
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ และบี.เอ็ล.ฮั้ว
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ และบี.เอ็ล.ฮั้ว
มอบเงินบริจาค 600,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – May 2022
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป &
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป &
แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข – การทัศนศึกษา May 2022
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ปั้นเยาวชนสู้ผู้ประกอบการ
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ปั้นเยาวชนสู้ผู้ประกอบการ
เสริมทักษะการตลาดออนไลน์ สู่โลกดิจิทัล – จากการสำรวจเบื้องต้นของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งมีเยาวชนอยู่ในความดูแลประมาณ Apr 2022
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
เตรียมความพร้อมเยาวชน เน้นส่งเสริมศักยภาพรับมือการประกอบอาชีพ Mar 2022
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค
เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบเงินบริจาค
300,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – Apr 2021
ซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมสานต่อปณิธานในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร
ซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมสานต่อปณิธานในการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร
ให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ – คุณมารีน คินยาร์ค สตูยาโนวิช ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ Jan 2021
ภาพข่าว: เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
ภาพข่าว: เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์
มอบเงินบริจาค 300,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – Jun 2020
ภาพข่าว : SHURE SHOT ส่งต่อความห่วงใย
ภาพข่าว : SHURE SHOT ส่งต่อความห่วงใย
มอบแอลกอฮอล์ มูลค่า 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ – Jun 2020
ภาพข่าว: อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ
ภาพข่าว: อลิอันซ์ อยุธยา ร่วมกับ
มูลนิธิเด็กโสสะฯ และ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท ส่งมอบหน้ากากอนามัยแก่เยาวชน – May 2020