เคทีซีเป็นสื่อกลางสมาชิกส่งมอบเงินกว่า 27 ล้านบาท สานต่อปณิธานสร้างครอบครัวทดแทนถาวร แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

27 Apr 2023

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (กลางขวา) ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 27,035,401 บาท ให้กับนางสาวจันทิรา สมบุญเกิด (กลางซ้าย) รองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งสมาชิกเคทีซีร่วมกันบริจาคผ่านบัตรเครดิต และใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท สมทบทุนช่วยเหลือมูลนิธิ เมื่อเร็วๆ นี้

เคทีซีเป็นสื่อกลางสมาชิกส่งมอบเงินกว่า 27 ล้านบาท สานต่อปณิธานสร้างครอบครัวทดแทนถาวร แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

นางสาวจันทิรา สมบุญเกิด กล่าวว่า "มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ใช้หลักการดำเนินงานเดียวกับหมู่บ้านเด็ก SOS Children's Villages ทั่วโลก โดยจะรับอุปการะเด็กที่สูญเสียบิดามารดาและไม่มีญาติมิตร หรือเด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวรที่ให้การเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู 700 คน ใน 5 หมู่บ้านเด็กโสสะทั่วประเทศ บ้านแต่ละหลังจะมีคุณแม่โสสะ 1 คน อุทิศตนเป็นคุณแม่คอยเลี้ยงดูเด็กๆ ประมาณ 8-10 คนต่อหลัง โดยแม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงเสมือนแม่และลูก ซึ่งบทบาทหน้าที่ความเป็นแม่โสสะ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากเสมือนการมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆ คุณแม่โสสะจะสอนการใช้ชีวิตประจำวัน ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำลังความสามารถของเด็ก เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข"

เคทีซีเป็นสื่อกลางสมาชิกส่งมอบเงินกว่า 27 ล้านบาท สานต่อปณิธานสร้างครอบครัวทดแทนถาวร แก่น้องๆ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ