ข่าวประชาสัมพันธ์มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ | newswit

เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เดินหน้ามอบน้ำดื่ม CP เสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน ป้องกันไฟป่า - PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง จ.เชียงใหม่ 03 Apr
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เครือซีพี - มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
และมูลนิธิพุทธรักษา มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกัน-ดับไฟป่า หนุนภารกิจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ – เมื่อเร็ว ๆ นี้ 24 Mar
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ห่วงใยสถานการณ์ไฟป่า อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ มอบน้ำดื่มสนับสนุนภารกิจเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่า – เมื่อเร็ว ๆ นี้ 15 Mar
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เปิดแผนปี 66 มุ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน ยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย สร้างคุณค่าสู่ทั่วสังคมไทยให้ยั่งยืน จากภูผา ผืนนา 24 Feb
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
… ผลักดันนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สู่ พลเมืองดีคุณภาพของสังคม – อาภาพร เจ๊กกลัด หรือน้ำ 30 Jan
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
เครือซีพี - ซีพีเอฟ ผนึกกำลัง หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน – 24 Nov
ซีพีเอฟ หนุน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
ซีพีเอฟ หนุน โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
ก้าวสู่ปีที่ 35 มุ่งถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างความมั่นคงทางอาหารให้เยาวชน – นายสมคิด วรรณลุกขี 04 Nov
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
จับมือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม MoU สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรส่งเสริมผู้ดูแลผู้สูงอายุสู่อาชีพบริบาล – 05 Oct
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ผนึกกำลัง โลตัส รับซื้อ ฟักทอง ล็อตแรกจากเกษตรกรในโครงการอมก๋อยโมเดล พร้อมส่งเสริมโมเดลเกษตรมูลค่าสูง 30 Aug
คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ พีไอเอ็ม ร่วมกับ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู CHERSERY HOME 19 Aug
ประธานกรรมการเครือซีพี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
ประธานกรรมการเครือซีพี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ
อมก๋อยโมเดล มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 10,000 ไร่ – พร้อมกันนี้ 25 Jul
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
หนุนโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ต่อเนื่อง ชู ทุเรียนป่าละอู ผลผลิตคุณภาพสหกรณ์ฯห้วยสัตว์ใหญ่ – 21 Jul
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
สานต่อความสำเร็จ โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ สร้างอาชีพมั่นคงเกษตรกร ผลักดันชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน – 16 Jun
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มุ่งมั่นสานภารกิจ ขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต หนุนชุมชนพึ่งตนเอง – นายจอมกิตติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า Mar 2022
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท
ขับเคลื่อนแผน ปี 65 มุ่งตอบแทนคุณแผ่นดิน - พัฒนาคุณภาพชีวิต - สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านเกษตร – นายจอมกิตติ ศิริกุล Feb 2022
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่น ร้อยเรียงความดี
เครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งมั่น ร้อยเรียงความดี
มอบหน้ากากอนามัย CP หนุนภารกิจ ก.เกษตรฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนส่งท้ายปี – ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน Dec 2021
ประธานกรรมการเครือซีพี ผนึกกำลังกองทัพภาคที่
ประธานกรรมการเครือซีพี ผนึกกำลังกองทัพภาคที่
1 จัดทีมเฉพาะกิจตะลุยน้ำท่วมแจกถุงยังชีพ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางประหัน Oct 2021
ซีพีจับมือพันธมิตร พร้อมภาคีเครือข่าย
ซีพีจับมือพันธมิตร พร้อมภาคีเครือข่าย
ร่วมเปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 ซีพี-รามคำแหง-นพรัตน์ราชธานี ดีเดย์ 1 กันยายนนี้ – Sep 2021
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ
ภายใต้โครงการ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบเงินบริจาคผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 150,000 บาทให้กับ รพ.ศิริราช – Jun 2021
ซีพี-ซีพีเอฟ เดินเครื่อง โครงการ
ซีพี-ซีพีเอฟ เดินเครื่อง โครงการ
CPF ส่งอาหารจากใจ ต่อเนื่อง ช่วยหมอ-พยาบาล รพ.สนาม เอราวัณ 3 ฝ่าโควิด-19 – นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตมณีศักดา Jun 2021
เติมกำลังใจ ทีมแพทย์! เครือซีพี-ซีพีเอฟ
เติมกำลังใจ ทีมแพทย์! เครือซีพี-ซีพีเอฟ
ส่งอาหาร-หน้ากากอนามัย หนุน รพ.ใน จ. สมุทรปราการ – นายแพทย์ วันฉัตร ชินสุวาเทย์ ผู้อำนวยการ รพ.บางจาก กล่าวขอบคุณ May 2021
ซีพีเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัย 100,000
ซีพีเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัย 100,000
ชิ้น แก่สภากาชาดไทย แจกจ่ายแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูง Jan 2021
ซีพีเอฟร่วมเติมประสบการณ์ เยาวชนไทยวิถีใหม่
ซีพีเอฟร่วมเติมประสบการณ์ เยาวชนไทยวิถีใหม่
แหล่งเรียนรู้ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน – สถานการณ์โควิด 19 รอบใหม่ Jan 2021
ซีพีเอฟ ชูโมเดล รร.เลี้ยงไก่ไข่
ซีพีเอฟ ชูโมเดล รร.เลี้ยงไก่ไข่
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรแผนใหม่และติดตามผลแบบออนไลน์ – โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน Aug 2020
แม็คโคร นำพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ฯ
แม็คโคร นำพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ฯ
30ร.ร. ในถิ่นทุรกันดารทั่วไทย เดินหน้าส่งเสริมโภชนาการนักเรียน พร้อมอบรมความรู้โชห่วยรุ่นเยาว์ – Aug 2020
ภาพข่าว: มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
ภาพข่าว: มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์
สนับสนุนหน้ากาก N-95 รพ.ราชวิถี สู้ภัยโควิด-19 – May 2020
น้องๆรร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว สุขภาพดีด้วยไข่ไก่
น้องๆรร.บ้านแสนสุข จ.สระแก้ว สุขภาพดีด้วยไข่ไก่
“โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” – “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” Mar 2020
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อผ่าตัดด้านระบบประสาทและสมอง ให้แก่โรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา Feb 2020
“3 ทศวรรษ” โรงเรียนไก่ไข่ฯ ซีพีเอฟ
“3 ทศวรรษ” โรงเรียนไก่ไข่ฯ ซีพีเอฟ
เติมอาหารสมองเด็กไทย เติบโตสมวัยทั่วประเทศ – ตลอด "3 ทศวรรษ" ของโครงการฯ (ปี 2532 – ปัจจุบัน) Dec 2019