มูลนิธิสยามกัมมาจล ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

เสวนาออนไลน์ : ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3 บทเรียน ครูสามเส้า กรณีศึกษา เครือข่ายโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสตูล

๐๒ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๐

ก้าวผ่านโควิด-19 ร่วมสร้างการเรียนรู้วิถีใหม่ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้ ครั้งที่ 3มูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศ

เสวนาออนไลน์ ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้ EP#2 : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างทุกคนให้เป็นครูกล้าเรียนรู้ด้วยตัวเอง`- Inclusive

๒๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๕:๕๗

เสวนาออนไลน์ การศึกษา ที่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ไม่ควรพลาด!!พบกับคำตอบแนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ยุคโควิด-19 โรงเรียน ครู ผู้ปกครองต้องทำอย่างไรมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่ายร่วมกับคณะอนุกรร

UNC The Exhibition 26-28 ต.ค. ดิ เอ็มควอเทียร์

๒๒ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๒๘

กรุงเทพฯ-22 ต.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม (University Network For Change : UNC) ร่วมกับ สสส.สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย องค์กรภาคี ภาคประชาสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการ UNC The

บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เพื่อนร่วมทางคุณแม่ยุคใหม่ สร้างลูกน้อยให้เติบโตเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ

๒๑ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๒๘

กรุงเทพฯ-21 มิ.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ขอแนะนำหนังสือเล่มใหม่ บันทึกคุณแม่นักอ่านนิทาน เขียนโดย คุณธิดา พานิช คุณแม่ลูกสองซึ่งใช้ประสบการณ์การเลี้ยงลูกของตนเองมาเขียนบันทึก มูลนิธิฯ ได้อ่านบันทึกของคุณแม่ท่านนี้

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทย 4.0 โดยผ่านเรื่องราวชุมชนท้องถิ่น

๐๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๕

กรุงเทพฯ-2 มี.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล หากขณะนี้ประเทศไทยได้วางอนาคตให้กับเด็กรุ่นใหม่ คือ อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นต้นแบบของคนอนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า ที่มีคุณลักษณะตรงกับยุคของไทยแลนด์ 4.0 ยุทธศาสตร์ประเทศ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 คำถาม คือ

UNC ปี 5 สะท้อนนักศึกษา ยังสนใจปัญหาสังคมใกล้ตัว มูลนิธิสยามกัมมาจล

๑๙ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๓:๐๐

กรุงเทพฯ-19 ก.พ.-มูลนิธิสยามกัมมาจล UNC ปี 5 เดินเครื่อง 12 มหาวิทยาลัยผนึกกำลัง จัดกระบวนพานักศึกษาร่วมเรียนรู้โจทย์จริงจากสังคม กระตุกนักศึกษาสนใจปัญหาสังคมใกล้ตัว 14 คณะ ขานรับใช้ สื่อสร้างสรรค์ ร่วมแก้ปัญหา ทั้งเรื่องการใช้สื่อ สิ่งแวดล้อม ขยะ การท่องเที่ยว ฯลฯ

งานมหกรรมการเรียนรู้ ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๔

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมการเรียนรู้ ผู้ใหญ่เล่าขาน เด็กสานสืบต่อ ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 โดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินโครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก

ขับเคลื่อนพลังละอ่อนร่วมแก้ปัญหาเมืองน่าน

๒๙ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๐๒

กรุงเทพฯ-29 ม.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล สานพลัง ละอ่อนน่าน ร่วมแก้ปัญหาบ้านเกิด ปกป้อง วัฒนธรรม - ทรัพยากร - การจัดการขยะ และสุขภาพ ด้วยสำนึกความเป็นพลเมือง ตีฆ้องร้องป่าวปัญหาให้คนเมืองน่านได้ตื่นตัว ในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3

มหกรรมพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3

๒๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๐๙:๔๐

กรุงเทพฯ-22 ม.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานงานมหกรรมพลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิดปี 3 ในฐานะพลเมืองรุ่นใหม่ที่มีหัวใจนักพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง เยาวชนทั้ง 18 โครงการ ได้แสดงพลังร่วมพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นจังหวัดน่าน บนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น นำเสนอประเด็นเมืองน่าน 4

เป็นครู 4.0 ทำได้อย่างไร?

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๖

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา นี่คือคำขวัญวันครูประจำปี 2561 เนื่องในวันครูซึ่งเป็นวันสำคัญที่ศิษย์ควรระลึกถึงพระคุณครู ไม่ว่าจะยุค 1.0 / 2.0 / 3.0 ครูก็ยังคงเป็นบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มาถึงยุค 4.0 ในยุคที่บทบาทในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง

ครูยุค 4.0 มุ่งสร้างเด็กเป็นคนในศตวรรษที่ 21

๑๒ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๒:๑๓

กรุงเทพฯ-12 ม.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล - ครูมีความเชื่อว่าเด็ก LD สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสมอง - เปลี่ยนจากครูสอน เป็นโคช ออกแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning / บูรณาการ - ออกแบบนวัตกรรมเปลี่ยนเด็ก LD ให้อ่านออกเขียนได้ - เปลี่ยนเด็กเกรี้ยวกราด ให้อ่อนโยน

Smart Mushroom Box ตู้เพาะเห็ดถั่งเช่า นวัตกรรมใหม่ ดูแลง่ายแค่เพียงปลายนิ้ว

๒๖ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-26 ธ.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล เด็ก ม.6 หัวใสเปลี่ยนตู้เย็นธรรมดา ให้กลายเป็น นวัตกรรมตู้เพาะเห็ดถั่งเช่า ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ดูแลง่าย ลงทุนน้อย ผลตอบแทนได้กำไร 2,000 บาทต่อรอบการผลิต เมื่อกระแสการปลูกเห็ดถังเช่าสีทองกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากเป็นพืชสมุนไพรที่มีสารคอร์ไดซิปิน (Cordycepin)

ขับเคลื่อน เชื่อมงานเยาวชน (พลเมืองศรีสะเกษ) สู่ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

๑๕ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-15 ธ.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล พลเมืองเยาวชนศรีสะเกษ ตื่นตัวสืบสาน-พัฒนาบ้านเกิด พร้อมลุกขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ใหญ่ เชื่อมงานชุมชนสู่ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมโคปุระ

มอบทุนเด็กศิลป์-เรียนดีแต่ขาดแคลน ปีที่ 19

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล บนเส้นทางการศึกษาด้านศิลปะ ยังพบปัญหาสำคัญประการหนึ่งสำหรับผู้เรียน นั่นคือ ครอบครัวมีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียน ทำให้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนผู้มีใจรักศิลปะหลายคนไม่สามารถแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้อย่างเต็มที่

มหกรรมหนังกลางแปลง พลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี

๒๙ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-29 พ.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมหนังกลางแปลง พลังเยาวชนพลเมืองรุ่นใหม่ทำดีเพื่อแผ่นดินเกิด โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนังกลางแปลงร้อยใจชุมชนกับเยาวชนเมืองศรีสะเกษ

๑๕ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๐:๕๗

กรุงเทพฯ-15 พ.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล เร็วๆ รีบไปดูหนังกลางแปลงกัน เสียงยายเรียกหลาน แม่จูงลูกทยอยเข้ามาภายในบริเวณงาน ท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นของจ.ศรีสะเกษ เกือบทุกคนในชุมชนออกมาจากบ้านเพื่อมานั่งดูหนังของเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ที่นำหนังที่ตัวเองผลิตมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันถึงบ้าน

Time for Tales ของเล่นตอบโต้อัตโนมัติ 3 มิติ สำหรับเด็กผู้พิการทางสายตา

๑๒ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๓๓

กรุงเทพฯ-12 ต.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล สุดเจ๋ง นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างแพลตฟอร์มของเล่น 3 มิติ ย่อโลกทั้งใบสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่เพื่อเด็กพิการทางสายตา การันตีด้วยรางวัลเวทีระดับนานาชาติ

ธุรกิจจะทำเพื่อสังคม มูลนิธิสยามกัมมาจล

๒๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๒

กรุงเทพฯ-29 ก.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล หากกล่าวถึงเรื่อง ธุรกิจ กับการทำ เพื่อสังคม อาจไม่น่าเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ เพราะฝ่ายหนึ่งคือการทำงานสร้างเงินด้วยธุรกิจเพื่อตัวเอง ขณะที่อีกฝ่ายเป็นการเสียลสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้มองว่าตัวเองจะได้กำไรหรือขาดทุน

จงอดทนจนกว่าจะเป็นเกลือ

๒๘ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๐

กรุงเทพฯ-28 ก.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล ประกายระยิบระยับของภูเขาเกลือขนาดย่อมที่เรียงรายสุดลูกหูลูกตา บ่งบอกให้รู้ว่าความอดทนตรากตรำสู้ฟ้าสู้ดินตลอดหลายเดือนได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังจากนี้เหลือเพียงการส่งผลผลิตสู่มือผู้บริโภค เพื่อนำเงินกลับมาใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นต้นทุนสำหรับการทำ

ปลุกฝัน ปั้นแต่งคนรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการทางสังคม

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๒๓

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้พูดถึงเรื่อง Thailand 4.0 กันอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน ส่วนหนึ่งเพื่อต้องการยกระดับประเทศให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของคนในประเทศ แต่ในขณะเดียวกันกระแสเรื่องการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม ของหน่วยงานและภาคธุรกิจต่างๆ

ฝีมือเด็กต่อกล้าฯ ปี 5 อนาคตผู้ประกอบการไทยแลนด์ 4.0

๒๖ ก.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๑๘

กรุงเทพฯ-26 ก.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล 3 องค์กร เนคเทค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล สนับสนุนเด็กเก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้มีทักษะทำงานเป็น พร้อมพิสูจน์ความสำเร็จของ 15 ผลงานจากโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปีที่ 5 ต่อยอด

จากขยะ.สู่เทรนด์รักษ์โลก

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๔๒

กรุงเทพฯ-19 ก.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ขยะในประเทศไทยและทั่วโลกมีสถิติเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างจิตสำนึกพลเมือง พลเมืองรุ่นใหม่ เท่าทันสถานการณ์ขยะ จัดโดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิสยามกัมมาจล

เยาวชนพลเมืองใต้ จุดแรงบันดาลใจให้แผ่นดิน มูลนิธิสยามกัมมาจล

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๓:๐๒

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ความรุ่มรวยทางทรัพยากรของภาคใต้ เป็นโอกาสให้ผู้คนในพื้นถิ่นได้ลืมตาอ้าปากจากหลายช่องทาง อาทิ การท่องเที่ยว การทำการเกษตร หรือประมง ขณะเดียวกันก็ดึงดูดใจให้คนบางกลุ่มใช้ประโยชน์โดยไม่นึกถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

บทความหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน เด็กเรียนรู้ชีวิตชาวนา จากมูลนิธิสยามกัมมาจล

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล ปัญหาเด็ก เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กแว๊น ท้องก่อนวัยอันควร ยาเสพติด ไม่เรียนหนังสือ ติดโทรศัพท์ มีนิสัยก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ยังเป็นปัญหาหนักอกที่ทุกภาคส่วนต้องการหาทางแก้ไข แต่ละพื้นที่ก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไป

เปลี่ยนขยะเป็นกระดาษ สร้างสำนึกสิ่งแวดล้อม

๐๔ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๘

กรุงเทพฯ-4 ส.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) ภาพชานอ้อยที่ถูกคั้นความหวานกองทิ้งอย่างไม่ใยดีข้างทาง มีให้เห็นระหว่างทางจากบ้านมาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ต.คูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นภาพชินตาที่ทำให้ครูกุ้ง-กันตพงศ์ สีบัว รู้สึกไม่สบายใจนัก

ฟื้นสำเนียง เสียงกลองปูจา มูลนิธิสยามกัมมาจล

๐๑ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๑

กรุงเทพฯ-1 ส.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล ขึ้นชื่อว่า ของเก่า ทั้งที่เป็นสิ่งของจับต้องได้ หรือที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม การแสดงหรือการละเล่นต่าง ๆ หากขาดคนรับช่วงสืบทอด ย่อมสูญหายเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยเฉพาะในยุคที่รอบตัววัยรุ่นมีแต่สิ่งเร้า การจะกระตุ้นหรือรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่มารับ ภาระ

แก้ปัญหาขยะล้นชุมชน ทต.ไผ่กองดินได้แชมป์

๒๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๐:๒๕

กรุงเทพฯ-27 ก.ค.-มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสยามกัมมาจล แก้ปัญหาขยะล้นเมืองที่ทต.ไผ่กองดินได้ผล เมื่อ 3 ชุมชนผนึกกำลังมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง คว้าแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ฐานะชุมชนมีส่วนร่วมทำให้ขยะลดลง ปัญหาขยะล้นเมืองต้องแก้ที่ตัวเรา นี่คือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาขยะที่เทศบาลไผ่กองดิน