มาริษา เจียรวนนท์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

มูลนิธิเชฟแคร์ส เดินหน้า สานฝันปั้นเชฟ ให้โอกาส ให้อาชีพ คืนคนดีสู่สังคม

๑๖ ก.พ. ๒๐๒๑ ๑๕:๔๕

มูลนิธิเชฟแคร์ส เดินหน้าตามเจตนารมณ์สร้างคนคุณภาพกลับสู่สังคม ผ่านโครงการสานฝันปั้นเชฟ ให้ โอกาส เด็กจากสถานพินิจและเด็กด้อยโอกาส สู่การเป็นเชฟมืออาชีพ โดยนางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ พร้อมด้วยนายณัฏฐพล ภวไพบูลย์ (เชฟนิค) และนายชุมพล แจ้งไพร (เชฟชุมพล)

ภาพข่าว: เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๗ ๑๕:๑๕

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-ไอเดียเวิร์คส์คอมมิวนิเคชั่นส์ นายธนินท์ (แถวนั่ง ที่ 6 จากขวา) คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ (แถวนั่ง ที่ 7 จากขวา) พร้อมครอบครัว ประกอบด้วยนางวรรณี เจียรวนนท์ รอสส์ นางมาริษา เจียรวนนท์ นางทิพพาภรณ์และดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ ฯลฯ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา