มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

Gossip News: จบแล้วจ้า!!

๑๖ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๓๘

กรุงเทพฯ-16 มี.ค.- ขอแสดงความยินดีกับ ดวงพร แน่งน้อย นักแสดงจากละครเรื่อง ดาวย้อมแสง ช่องไอพีเอ็ม ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีเพื่อนสนิทอย่าง เอมมี่-อมลวรรณ

ภาพข่าว: เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี

๑๒ มี.ค. ๒๐๑๘ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-12 มี.ค.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี โดยมี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตอธิการบดี รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร

วธ.ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เทิดทูนสถาบัน และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๙

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.-กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ภาพข่าว: นิทรรศการผ้าไทย

๒๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๑:๕๘

กรุงเทพฯ-26 ก.พ.- รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำสนช.ให้เกียรติร่วมงานเย็นศิระใต้ร่มพระบารมีโดยมีผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี คณบดี นิเทศ มสธ.ประธานคณะทำงาประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี

๑๒ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๖:๑๗

กรุงเทพฯ-12 ก.พ.-มหาวิทยาลัยสุโขมัยธรรมาธิราช อุทยานแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติราชวงศ์จักรี เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี จะจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อุทยาการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี - เชิญ ชม ชิม ช้อป ตลาดย้อนยุค

ภาพข่าว: อบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง

๑๙ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๔๗

กรุงเทพฯ-19 ธ.ค.-กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานเปิดอบรม หลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลางรุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญชวนบริจาคโลหิต

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๔๗

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิตจากโครงการ แบรนด์ ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ จากนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ

มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๕๖

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม 3 ท่าน ทดแทนกรรมการที่ลาออกไป รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: งานสัมมนาทางวิชาการ Cyber Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์

๑๗ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๒

กรุงเทพฯ-17 ม.ค.- เนื้อหาโดย คุณวารุณี กิตติสุทธิ์ ภาพโดย คุณศิริวรรณ ริ้วสุขสันต์ Cyber Harassment : วันนี้ (14 ม.ค.60) นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสัมมนาเรื่อง Cyber Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง

ภาพข่าว: Cyber Harassment

๑๖ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-16 ม.ค.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 12 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสัมมนาเรื่อง Cyber Harassment : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดยคุณพิภพ พานิชภักดิ์

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(14 มกราคม 2560)

๑๔ ม.ค. ๒๐๑๗ ๐๘:๐๐

กรุงเทพฯ-14 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 08.00 น. ปตท. จัดงาน ตะลุยฝันวันเด็ก กับ กลุ่ม ปตท. ประจำ ปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสานพระราช ปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน ณ ปตท. 09.30 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความ

ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(14 มกราคม 2560)

๑๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๐

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-อินโฟเควสท์ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 08.00 น. ปตท. จัดงาน ตะลุยฝันวันเด็ก กับ กลุ่ม ปตท. ประจำ ปี 2560 ตอน ธ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ สืบสานพระราช ปณิธาน เป็นพลังที่ยั่งยืน ณ ปตท. 09.30 น. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความ

เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์

๑๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๒:๕๖

กรุงเทพฯ-13 ม.ค.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์

เชิญร่วมสัมมนา CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์

๑๑ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๙:๐๐

กรุงเทพฯ-11 ม.ค.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง CYBER HARASSMENT : การตกเป็นเหยื่อ การล่อลวง และความรุนแรงบนสื่อออนไลน์ วิทยากรโดย คุณพิภพ พานิชภักดิ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชวนบริจาคโลหิต

๐๘ ธ.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๑๓

กรุงเทพฯ-8 ธ.ค.-คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการ แบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ จะนำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

๑๗ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๑๗

กรุงเทพฯ-17 ต.ค.-มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน( มผช )รับสมัครผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือก 500 ผู้ประกอบการเข้ารับการอบรม

อมยิ้ม-จุฬาลักษณ์ สุดปลื้มคว้าปริญญาใบแรกในชีวิต

๐๓ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๓:๓๕

กรุงเทพฯ-3 ต.ค.-อาร์เอส นอกจากหน้าตาดีแล้ว การเรียนก็เริ่ดอีก ขอปรบมือรัวๆ ให้กับบัณฑิตใหม่ป้ายแดง อมยิ้ม-จุฬาลักษณ์ จุฬานนท์ นักแสดงสาวจากละคร เกมพยาบาท ช่อง 8 ที่เพิ่งการรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก คณะศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช งานนี้มีเพื่อนนักแสดงจากทางช่อง 8

ธ.ก.ส.เดินหน้าต่อเนื่องปั้นคนรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรมืออาชีพ

๑๖ มิ.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๐๘

กรุงเทพฯ-16 มิ.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ธ.ก.ส.ปั้นคนรุ่นใหม่หวังสืบสานงานเกษตรพัฒนาทายาทเกษตรกรรุ่นที่3 ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค(มจส.) สถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค (สจส.)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)และภาคีเครือข่าย

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช สานพลังตอบโจทย์ ผลิตบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

๒๒ มี.ค. ๒๐๑๖ ๑๘:๒๗

กรุงเทพฯ-22 มี.ค.-สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การผลิตบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขึ้น

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต สอ.มสธ.

๐๖ ต.ค. ๒๐๑๕ ๑๐:๔๕

กรุงเทพฯ-6 ต.ค.-สหประกันชีวิต พลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ส่งมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบสหสินพิทักษ์ แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นายประสาน ชนาพงษ์จารุ ประธานกรรมการ นายวิรัตน์ นิติพิทักษ์ชน กรรมการและเลขานุการ และนางประนอม แดงงาม รองผู้จัดการ

แบ่งปัน ให้น้อง เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนชนบท

๒๔ มี.ค. ๒๐๑๕ ๑๘:๒๓

กรุงเทพฯ-24 มี.ค.-โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เมื่อเร็วๆ นี้ น้องเพชร KPN (เผ่าเพชร เจริญสุข) และน้องแปม GAIA (ศิรภัสรา สินตระการผล) ร่วมกับ กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้น - เล่นดนตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และ กลุ่มศิษย์เก่าไทยวิจิตรศิลปะ รุ่น 8/2526