ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยลาดกระบัง | newswit

Bitkub Academy ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Bitkub Academy ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือนำการศึกษาไทยก้าวสู่ ASEAN Golden Era – 19 Apr
ว.นาโน สจล. พร้อมเปิด ป.ตรี เป็นที่แรก – กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--มหาวิทยาลัยลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.จิติ หนูแก้ว คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า ปัจจุบันนาโนเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก แต่เรามีผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องของนาโนเทคโนโลยี จำนวนน้อยไม่เพียงพอแก่ความต้องการ
วิทยาลัยนาโน สจล. ร่วมมือ 7 ม.ราชภัฏ จัดประกวดสุดยอดนวัตกรรมด้านนาโน – กรุงเทพฯ--10 ส.ค.--มหาวิทยาลัยลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร. จิติ หนูแก้ว คณบดี วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวถึงกิจกรรมเด่นของวิทยาลัยว่าในปีนี้วิทยาลัยนาโนฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,