มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ร่วมมือวิชาการ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เดินทางลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Yong Choi อธิการบดี Dong-Ah Institute of Media and Art (DIMA) และ Maeng-Suk Yang รองประธานบริษัท Sun-Kyung Telecom (SKT) ณ ประเทศเกาหลีใต้ ที่มา: เอยู

ความร่วมมือเกาหลีใต้

๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ ๐๙:๑๘

ประกวดแข่งขันภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๒๓

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565

แข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๕๙

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565

เก่งเศรษฐศาสตร์มาทางนี้ แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานฯ

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๓๑

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญร่วมงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2565 ด้วยการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

รักเพลงไทยลูกทุ่ง เชิญร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานฯ

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๗:๒๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนโยบาย No Gift Policy การให้และการรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่

๒๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๖:๑๕

ในฐานะที่เคยได้รับรางวัลในระดับต้นๆ ขององค์กรที่ได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกประกาศนโยบายการให้ และการรับของขวัญ

BSRU Bulletin มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 117 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๓

BSRU Bulletin มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับที่ 117 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วBSRU Bulletin เอกสารข่าวรายเดือน จัดพิมพ์โดย สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จบอนุบาลแล้วไปไหน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา

๐๙ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๐๖

จบอนุบาลแล้วไปไหน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา

๐๗ ธ.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๖

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 สร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ กล้าแสดงออกดี มีทักษะทางวาจา

TCAS65 รอบ Portfolio เลือกเรียนคณะที่ใช่ บันไดสู่ความสำเร็จ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดหลักสูตรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๔

TCAS65 รอบ Portfolio เลือกเรียนคณะที่ใช่ บันไดสู่ความสำเร็จมรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดหลักสูตรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

กรุงไทย ผนึก มรภ.บ้านสมเด็จฯ ยกระดับสู่ Smart University แห่งแรก ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

๒๒ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๑:๒๘

ธนาคารกรุงไทย จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยระบบบริหารจัดการ Krungthai Digital Platform เชื่อมต่อการทำธุรกรรมดิจิทัลกับทุกกิจกรรม ด้วยแอปฯ BSRU APP รองรับรูปแบบการเรียนออนไลน์และออฟไลน์

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและชุมชน เชิญร่วมบุญทอดกฐินสัมฤทธิ์ 9 วัดย่านฝั่งธนบุรี

๑๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๙

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นและชุมชน เชิญร่วมบุญทอดกฐินสัมฤทธิ์ 9 วัดย่านฝั่งธนบุรีออกพรรษาแล้ว ได้เวลาในการทำบุญใหญ่ประจำปีของชุมชนย่านฝั่งธนบุรี ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

TCAS65 กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๑๖ พ.ย. ๒๐๒๑ ๑๗:๑๘

TCAS65 กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หรือ TCAS65 ผ่านการสมัคร 4 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 : 18

ครู รร.สาธิต มรภ.บ้านสมเด็จฯ คิดใหม่ ใช้ WAC รักษาควบพัฒนาภาษาไทย เข้าถึง-ตรงใจนักเรียน

๑๙ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๔๗

ไม่ใช่แค่ภาษาประจำชาติ หรือเป็นภาษาที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เยาวัย แต่ ภาษาไทย สำหรับ แมน คล้ายสุวรรณ อาจารย์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในอีกฐานะคือ กรรมการ บริหารสถาบันสุนทรภู่ ผู้ซึ่งเป็น 1 ใน 2

วิทยาลัยการดนตรี มบส.ชวน รร.มัธยมเซ็น MOU สร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาการ-วิชาชีพดนตรี

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๐๒

ส่งเสริมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมยกระดับงานวิชาการดนตรีในรั้วโรงเรียนให้โดดเด่นอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เมื่อ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดโอกาสพร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

มรภ.บ้านสมเด็จฯ เปิดรับทุนการศึกษาความสามารถพิเศษ ป.ตรี

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๑๐:๑๑

หากมีความสามารถพิเศษติดตัวอย่ารอช้า ไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี (ตะวันตก) ดนตรี (ไทย) ศิลปะ นาฏศิลป์ (สากล) นาฏศิลป์ (ไทย) การแสดง และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพราะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)

องคมนตรีตรวจเยี่ยม มบส. หนุนมหาวิทยาลัย-นศ.ช่วยพัฒนาท้องถิ่นช่วงโควิด

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๔๕

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มบส. ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมตรวจเยี่ยมการทำงานด้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ในห้วงสถานการณ์โควิด ผ่านระบบทางออนไลน์ทางแอพพลิเคชัน

บ้านสมเด็จฯ ชวนร่วมเวิร์กช้อป Strategic Action Plan มรภ. ดึงศักยภาพถึงขีดสุด ตอบโจทย์พัฒนาชุมชน-ประเทศ

๑๔ ต.ค. ๒๐๒๑ ๐๙:๑๒

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) อย่างไรให้ตรงโจทย์ประเทศตรงใจสังคม ?! จะไม่ใช่คำถามที่ยากต่อการ หาคำตอบอีกต่อไป เมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) และมหาวิทยาลัย ราชภัฏทุกแห่ง ร่วมกับ

มรภ.บ้านสมเด็จฯ ประเมิน ITA 64 ได้ระดับ A ตอกย้ำบริหารโปร่งใส-มีคุณธรรม

๓๐ ก.ย. ๒๐๒๑ ๑๕:๒๔

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เผย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่า มบส.มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A คิดเป็นคะแนน

มบส.ขยายเวลา Work from Home ถึง 15 ส.ค. 64

๐๖ ส.ค. ๒๐๒๑ ๑๑:๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและ ปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขยายระยะเวลา Work from Home เพิ่มเติม ตั้งแต่ วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564 โดย 1.ให้งดประชุม สัมมนา อบรม หรือจัดกิจกรรมต่างๆ