ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยดีเด่น | newswit

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์
CEO กลุ่มบริษัทบางจาก รับรางวัลนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์
จุฬาฯ ดีเด่น – นายชัยวัฒน์ เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อปี 2526 31 Jan
อ็อคแลนด์ มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมแห่งเอเชีย
อ็อคแลนด์ มหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรมแห่งเอเชีย
– ศาสตราจารย์จิม เมทสัน รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ กล่าวว่า Sep 2016
มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ ติดอันดับมหาวิทยาลัยดีเด่นด้านนวัตกรรม
หนึ่งเดียวของนิวซีแลนด์ – ศาสตราจารย์จิม เมทสัน รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอ็อคแลนด์ กล่าวว่า Sep 2016
ภาพข่าว: อธิการม.หอการค้าไทย เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่น – กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” และมอบรางวัลคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552” ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี
เผยรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ – กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๑ ซึ่งพิจารณาจากบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีคุณสมบัติดีเด่น ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ รวม ๗ คน ดังนี้ รางวัลข้าราชการดีเด่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล
เผยผลตัดสินรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ม.มหิดล ประจำปี ๒๕๕๐ – กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดงาน ๓๙ ปี แห่งวันพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา โดย ศาสตราจารย์คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๕๐