ภาพข่าว: อธิการม.หอการค้าไทย เข้ารับรางวัลมหาวิทยาลัยดีเด่น

15 Dec 2010

กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” และมอบรางวัลคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552” ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2553

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

บริษัท เดอะ เวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

จตุพล นาคนิ่ม

ไพลิน เม้ยขันหมาก

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

โทร. 02-245-3814, แฟกซ์. 02-245-3815

E-mail:[email protected],

[email protected]

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net