มนัส แจ่มเวหา ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: EFORL บ.ในเครือสัมมนาการเปิดเผยข้อมูลบจ.ต่อผู้ลงทุน

๐๖ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๐:๓๘

กรุงเทพฯ-6 ก.พ.-IR network คุณมนัส แจ่มเวหา (ตรงกลาง ) ประธานกรรมการตรวจสอบ , คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ ( คนที่5ขวามือ ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารบริษัทในเครือบริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL) ถ่ายภาพร่วมกับ นายธวัชชัย พิทยโสภณ (คนที่ 6 ซ้ายมือ ) ผู้อำนวยการ

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น EFORL ไฟเขียวเพิ่มทุน 7.51 พันล้านหุ้น

๑๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๐๙:๕๒

กรุงเทพฯ-17 เม.ย.-IR network คุณธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์ (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,คุณ นายปรีชา นันท์นฤมิต (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ , นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการตรวจสอบ (ที่ 2 จากขวา ) บริษัท บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL )

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๖ ๒๒:๒๗

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 29 กันยายน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางแถลงผลงานกรมบัญชีกลาง

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๘

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมผู้บริหาร แถลงผลงานกรมบัญชีกลางในงาน สาระสัมพันธ์สื่อมวลชน โดยมีประเด็น ได้แก่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลางเผยผลเบิกจ่ายกว่าร้อยละ 90.16

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๒๗

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลางรายงานผลเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 90.16 รายจ่ายลงทุน เบิกได้ร้อยละ 72.15 พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

กรมบัญชีกลางนำร่องใช้ Solar cell ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งแรก

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๒

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง นำร่องใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ถือเป็นส่วนราชการแห่งแรกที่ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยการสนับสนุนของกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน คาดว่าช่วยประหยัดงบประมาณได้ประมาณ 29,000 บาทต่อเดือน

ภาพข่าว: พิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ

๒๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๐๐

กรุงเทพฯ-27 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาสำหรับหน่วยงานราชการ โดยมีนายชัยยงค์ พัวพงศ์กร ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง ผู้บริหารกรมบัญชีกลางและการไฟฟ้านครหลวง ร่วมในพิธี

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ภาคใต้

๒๐ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๖

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ผู้ส่งออก SMEs

ภาพข่าว: EXIM BANK จัดสัมมนาสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ภาคใต้

๑๙ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๓๒

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (กลาง) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง ส่งออกอย่างมั่นใจไปกับ EXIM จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้ผู้ส่งออก SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนส่งออก

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังเขต 9

๑๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-15 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและประชุมคลังเขตและคลังจังหวัดในเขต 9 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา ณ ดาดฟ้าอาคาร 3 และอาคาร 9 กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ทั้งนี้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดโครงการสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๓ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๘

กรุงเทพฯ-13 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง ร่วมงานสัมมนาดังกล่าว พร้อมกับมอบรางวัล กัลยาณมิตรกรมบัญชีกลาง รางวัล

กรมบัญชีกลางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทั่วประเทศ 9 ก.ย.59

๑๑ ก.ย. ๒๐๑๖ ๒๑:๔๔

กรุงเทพฯ-11 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง 9 ก.ย. 59 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ผู้มีสิทธิรับเงินทั่วประเทศผ่านระบบสวัสดิการสังคม ตามโครงการ National e-Payment รอบแรกกว่า 56,400 ราย เป็นเงินกว่า22.6 ล้านบาท ส่วนที่เหลือได้รับเงินภายใน ก.ย. แน่นอน นายมนัส

ภาพข่าว: พิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ และประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ.2559

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๒๓

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ เพชรพัสดุ และประกาศเกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือก นักบริหารด้านการพัสดุดีเด่น และ

ภาพข่าว: EXIM BANK ประชุมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๑

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือกับนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะผู้แทนในสำนักงานในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ครม.เห็นชอบระเบียบความรับผิดทางละเมิดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๖:๐๓

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ครม. เห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขให้มีผลใช้บังคับรวมถึง อปท. รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐอื่น

ครม.ช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากปรับค่าแรง 300 บาท

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๖

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ครม. ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบงานก่อสร้างเพิ่มให้สามารถงดหรือลดค่าปรับได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อเร่งรัดให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา และช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ทำงานต่อไปได้ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

๐๘ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๒๐

กรุงเทพฯ-8 ก.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายบรรสาน บุนนาค (ที่ 4 จากขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และคณะผู้แทนในสำนักงานในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

EXIM BANK เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทเชาว์ สตีล ในญี่ปุ่น

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๐:๑๒

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฮามาดะ 1 (Hamada 1) และพื้นที่ก่อสร้างโครงการฮามาดะ 2 ของกลุ่มบริษัทเชาว์ สตีล

ภาพข่าว: EXIM BANK เยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทเชาว์ สตีล ในญี่ปุ่น

๐๗ ก.ย. ๒๐๑๖ ๐๙:๕๑

กรุงเทพฯ-7 ก.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ฮามาดะ 1 (Hamada 1) และพื้นที่ก่อสร้างโครงการฮามาดะ 2 ของกลุ่มบริษัทเชาว์ สตีล โดยมี

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางร่วมการประชุม MTJA ครั้งที่ 115

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๙

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย มาเลเซีย ครั้งที่115 (MALAYSIATHAILAND JOINT AUTHORITY : MTJA) ณ โรงแรม Shangri-La's Rasa Sentosa Resort Spa ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 4

ภาพข่าว: EXIM BANK หารือกับ SMRJ ศึกษารูปแบบการสนับสนุน SMEs

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๗:๓๖

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ร่วมการประชุมหารือกับนายโทชิฮิโกะ วาตานาเบะ

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบ SMRJ ศึกษารูปแบบการสนับสนุน SMEs

๐๖ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๑:๓๔

กรุงเทพฯ-6 ก.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (กลาง) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายโทชิฮิโกะ วาตานาเบะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร

ภาพข่าว: EXIM BANK เข้าพบเจโทร ศึกษารูปแบบการทำงานส่งเสริมการค้าการลงทุน

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๘

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK ได้พบปะหารือกับนายทัตสึฮิโระ ชินโด (ที่ 3 จากขวา) รองประธานบริหารและกรรมการบริหาร องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น

ภาพข่าว: EXIM BANK เยือนเจบิคศึกษาต้นแบบธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าชั้นนำของโลก

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๕

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-EXIM BANK นายมนัส แจ่มเวหา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร EXIM BANK พบปะหารือกับนายโนบุมิตสึ ฮายาชิ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและกรรมการผู้จัดการอาวุโส

การประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

๓๐ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๕:๐๑

กรุงเทพฯ-30 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน โดยมีนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน บรรยายในหัวข้อ

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2

๒๒ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๗:๕๖

กรุงเทพฯ-22 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 2 โดยมีนางวาสนา บรรลุผล คลังเขต 2 กล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ภาพข่าว: กรมบัญชีกลางจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

๑๗ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๑:๔๐

กรุงเทพฯ-17 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระของกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสที่กรมบัญชีกลางปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ พร้อมถวายเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๖:๓๖

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 1 โดยมีนางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ คลังเขต 1

ภาพข่าว: อธิบดีกรมบัญชีกลางตรวจเยี่ยมสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

๐๙ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๐๗

กรุงเทพฯ-9 ส.ค.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นที่ได้ปรับปรุงใหม่ภายใต้การปรับบทบาท ภารกิจของสำนักงานคลังจังหวัด ให้การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน