ภากร ปีตธวัชชัย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงศักยภาพตลาดทุนไทย เชิญสถานทูต 40 ประเทศ รับฟังโอกาสการลงทุนไทย

๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ ๑๓:๕๘

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน Embassies @ SET ปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ Thailand Capital Market: Next Normal เชิญนักการทูตจาก 40 ประเทศ ร่วมรับฟังข้อมูลศักยภาพตลาดทุนไทย และเปิดโอกาสการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการในต่างประเทศนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า