พาน เหว่ยตง ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

SPD Bank และ Huawei ออกเอกสาร Bank of Things White Paper เสนอโมเดลบริการทางการเงินครั้งแรกของอุตสาหกรรมที่มุ่งรองรับ

๒๙ ก.ย. ๒๐๒๐ ๑๖:๐๕

ที่งาน HUAWEI CONNECT 2020 นายพาน เหว่ยตง ประธานธนาคาร Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) และนายเดวิด หวัง กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของ Huawei ได้ออกเอกสารชื่อ Bank of Things White Paper ซึ่งเสนอโมเดลบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบการออกแบบบริการ เพื่อรองรับ