ข่าวประชาสัมพันธ์พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ | newswit

สร้างขุมทรัพย์ลงทุนตั้งแต่ต้นปี กับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข เริ่มจำหน่าย 17 มกราคม 2565 นี้ – การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นส่งความสุข เริ่มจำหน่ายวันที่ 17-31 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 1.90 ต่อปี (ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.60 ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.30 ต่อปี) ลงทุนได้ตั้งแต่ 1,000 บาท
เริ่มวันนี้! กรุงไทย เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ
เริ่มวันนี้! กรุงไทย เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ฯ
ยิ่งออมยิ่งได้ ดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปี วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท – นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Jul 2021
พร้อมออมกับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ
พร้อมออมกับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ
รุ่น ยิ่งออมยิ่งได้ – สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ Jun 2021
กรุงไทย เปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต
กรุงไทย เปิดขายพันธบัตรวอลเล็ต
สบม.รุ่น ยิ่งออมยิ่งได้ บนเป๋าตัง ดอกเบี้ยสุงสุด 2.2% เริ่ม 5 ก.ค.นี้ – นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ Jun 2021
ธนาคารกรุงเทพ เป็นตัวแทนขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ
ธนาคารกรุงเทพ เป็นตัวแทนขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ
รุ่นเราชนะ ตอบโจทย์คนชอบเสี่ยงต่ำ รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ – นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Jan 2021
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี –
การประกาศอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” จากกระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรวงเงิน 100,000 ล้านบาท – 1. พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ของกระทรวงการคลัง อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ปีที่ 1 – 3 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 4 – 7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ปีที่ 8 – 10 :
การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – ทุกสาขาและเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่งดังกล่าวข้างต้นระหว่างวันที่ 15 – 25 กรกฎาคม 2557 โดยแบ่งการจำหน่ายออกเป็น 3 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ วันที่ จำนวนวัน ที่จำหน่าย (วันทำการ) กลุ่มผู้ซื้อ วงเงินรวมที่เปิดจำหน่าย วงเงินซื้อต่อราย/ต่อรุ่น/ต่อธนาคาร ขั้นต่ำ ขั้นสูง 1 วันอังคาร – พุธ 15-16 ก.ค. 57 2 วัน อายุ 60 ปีขึ้นไป
ประกาศเปิดลงทะเบียนวันแรกสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นอายุ 6ปี เป็นแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีวงเงินรวม80,000 ล้านบาทโดยมีวันที่จำหน่ายและวงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง ดังนี้ ช่วงที่ วันที่ จำนวนวัน
ภาพข่าว: พิธีลงนามจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษกระทรวงการคลัง – กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นางเสาวนีย์ กมลบุตร รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2555 วงเงิน 80,000 ล้านบาท โดยมีนายจักรกฤศฏิ์พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
การจำหน่าย “พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” – กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงว่า กระทรวงการคลังได้พัฒนาพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวง การคลังไปสู่ระบบไร้ใบ หรือระบบ Scriplessเพื่อพัฒนาสภาพคล่องและเพิ่มความสะดวกสบายในการซื้อ – ขายตราสารของรัฐบาลเพื่อรายย่อยในการนี้ กระทรวง
ตลาดตราสารหนี้ (BEX) พร้อมเป็นตลาดรอง เพิ่มสภาพคล่องพันธบัตร – กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--ตลท. ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเป็นตลาดรองสำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ที่ สบน. จะเปิดจำหน่าย ก.ย. นี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ขยายโอกาสการลงทุนในพันธบัตร นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นแรกของไทย – กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--ตลท. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ต่อยอดบริการงานด้านรับฝากหลักทรัพย์ โดยให้บริการรับฝากพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงินรวม 80,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ในรูปแบบ Scripless รุ่นแรกของประเทศไทยที่ออกโดยภาครัฐ ช่วยลดความเสี่ยง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน มุ่งตอบโจทย์ความต้องการและสานโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นแรกของไทย – กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นแรกของไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ กระทรวงการคลังจำนวน 6,000 ล้านบาทหมดใน 2 วัน – กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของกระทรวงการคลัง อายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี จำนวน 6,000 ล้านบาท หมดภายในสองวันแรกที่เปิดให้ประชาชนผู้สูงอายุจองซื้อ นายทินวรรธน์ มหธราดล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ภาพข่าว: ผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ – กรุงเทพฯ--4 เม.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) อายุพันธบัตร 2 ปี วงเงิน12,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 ต่อปี ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจำหน่ายหมดสิ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว
ธนาคารกรุงเทพ เยี่ยม จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ เพียงครึ่งวันแรก ลูกค้าที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปจองซื้อเต็มจำนวน – กรุงเทพฯ--3 เม.ย.--ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพ ปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 อายุ 2 ปี วงเงินรวม 12,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.60 ต่อปี ที่เริ่มจัดจำหน่ายวันนี้เป็นวันแรกให้เฉพาะผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ผู้มีสิทธิ์ซื้อทั่วไปหมดโอกาสลงทุนในพันธบัตร ดังกล่าว
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.60% อายุ 2 ปี ตั้งแต่ 2-11 เม.ย. โดย 3 วันแรกขายให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป – กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--ธนาคารกรุงเทพ เหล่าผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เชิญชวนลูกค้าที่สนใจจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกระทรวงการคลัง หน่วยละ 10,000 บาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% วงเงินซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ
ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.60% – กรุงเทพฯ--31 มี.ค.--ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ย 3.60% อายุ 2 ปี ตั้งแต่ 2-11 เม.ย. โดย 3 วันแรกขายให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เหล่าผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เชิญชวนลูกค้าที่สนใจจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยกระทรวงการคลัง หน่วยละ 10,000 บาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย
กระทรวงการคลังแต่งตั้งแบงก์กรุงเทพและแบงก์กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 3.60 % ต่อปี – กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ( กลาง ) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงนามในบันทึกข้อตกลงการเป็นผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ร่วมกับ นางธาริษา วัฒนเกส ( ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นาย ตัน คอง คูน ( ซ้ายสุด )
ภาพข่าว: การลงนามจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ – กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายสุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เพื่อส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป) และนักลงทุนรายย่อย อายุพันธบัตร 2 ปี วงเงิน12,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จัดพิธีลงนามการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ – กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กำหนดการพิธีลงนาม บันทึกความตกลงว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2551 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เวลา 14.30 – 15.45 น. 14.30 น. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เชิญลงทะเบียนที่ห้อง 401 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ผู้มีอำนาจลงนามจากกระทรวงการคลัง