พสุ เดชะรินทร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ภาพข่าว: PTG จัดอบรม หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร PTG Group Mini MBA

๐๘ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๕:๑๒

กรุงเทพฯ-8 พ.ค.-เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ร่วมกับ คณบดี คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม รศ.สุมาลี อุณหะนันทน์

ภาพข่าว: คณบดีคนใหม่ คณะบัญชีฯ จุฬาฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณอดีตคณบดีและทีม

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคนใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ อดีตคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และเลี้ยงต้อนรับ ทีมผู้บริหารชุดใหม่ อาทิ รศ. ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, รศ. ดร.

จุฬาฯ ฟันธงทักษะผู้นำแห่งโลกอนาคต เน้นการบริหารการเปลี่ยนแปลง การจูงใจ การคิด

๐๔ ธ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๒๕

กรุงเทพฯ-4 ธ.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ หรือ Chulalongkorn Business School นำผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจอันดับ 1 ของ QS World University Rankings 2018 จากสามประเทศ คือ ไทย โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี Chulalongkorn Business School สิงคโปร์

ภาพข่าว: ร่วมยินดีเกียรติยศแห่งความสำเร็จ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร

๐๘ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๔:๕๖

กรุงเทพฯ-8 ต.ค.-เครือเบทาโกร นายวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร (ที่ 3 จากขวา) นำคณะผู้บริหารเครือฯ ร่วมด้วย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 4 จากขวา) แสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

ภาพข่าว: efin ร่วมกับ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ครั้งที่ 3

๑๗ ก.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๓๙

กรุงเทพฯ-17 ก.ย.-IR PLUS นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ที่2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอ็สเซ็ท จำกัด หรือ efin ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง) ในโอกาสร่วมกันจัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ครั้งที่ 3

ภาพข่าว: BEM รับรางวัล DRIVE AWARD 2018

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๓:๒๑

กรุงเทพฯ-12 ก.ค.-คิธ แอนด์ คิน ฯ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2018สาขา Finance จากผลการดำเนินงานด้านการเงินที่ดี ควบคู่กับการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยพิจารณาจากโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รำลึก 80 ปี คณะบัญชีฯ จุฬาฯ

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๖

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ รำลึก 80 ปีแห่งการสถาปนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี จัดงานละครเพลงการกุศลจากรุ่นสู่รุ่น บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ บัญชี จุฬาฯ รวมนิสิตเก่า อาทิ จิตติมา เจือใจ SHI 31, ธนา ลวสุต SHI 46, จิตสุภา วัชรพล SHI

ไมเนอร์ รับรางวัล Drive Award 2018 - Human Resource

๒๙ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๖

กรุงเทพฯ-29 มิ.ย.-ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล Drive Award 2018 ด้าน Human Resource จาก นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ภาพข่าว: ซีพีเอฟรับรางวัล DRIVE AWARD 2018

๒๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๔:๑๖

กรุงเทพฯ-28 มิ.ย.-ซีพีเอฟ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล DRIVE AWARD 2018 องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจของประเทศ ประเภท MARKETING แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ

ภาพข่าว: ธ.ออมสินร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs

๐๙ เม.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๕๗

กรุงเทพฯ-9 เม.ย.-กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

ภาพข่าว: คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ประจำปี 2560

๐๕ ต.ค. ๒๐๑๗ ๑๑:๔๕

กรุงเทพฯ-5 ต.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School

๒๑ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๒:๓๘

กรุงเทพฯ-21 ก.ย.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้เหล่าคณาจารย์และนิสิตที่สร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

ภาพข่าว: ไทยออยล์รับรางวัลรางวัลชมเชยประเภท Drive Award Human Resource Excellence 2017 ในพิธีมอบรางวัล DRIVE AWARD

๑๗ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๔:๓๔

กรุงเทพฯ-17 ก.ค.-ไทยออยล์ เมื่อเร็วๆนี้ คุณอธิคม เติบศิริ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลชมเชยประเภท Drive Award Human Resource 2017 จาก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณชาติชาย

ภาพข่าว: ซีพีเอฟรับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.-ซีพีเอฟ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ (กลาง) คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล DRIVE AWARD 2017 ประเภท Human Resource แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นด้านการการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีนายสุเมธ

ภาพข่าว: ประกาศผลรางวัล 14 สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ในงาน JUMC STAR 2017

๑๔ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๓:๓๒

กรุงเทพฯ-14 ก.ค.- นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล JUMC STAR 2017 ให้กับ STARTUP คนรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 35 ปี

ภาพข่าว: efin ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงาน CBS ติว(อินเวส)เตอร์ ปีที่ 2

๑๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๕๕

กรุงเทพฯ-13 ก.ค.-IR PLUS นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ที่ 2 ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือกลุ่มธุรกิจ efin และ นายวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ (ขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ถ่ายภาพร่วมกับ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพข่าว: ปตท. คว้ารางวัล Drive Award 2017 - Marketing Excellence

๐๓ ก.ค. ๒๐๑๗ ๑๕:๓๘

กรุงเทพฯ-3 ก.ค.-ปตท. รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กลาง)มอบรางวัล Drive Award 2017 แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาการตลาด (Marketing Excellence) จากความสำเร็จทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้แบรนด์

ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย เดินหน้า MOU สถาบันอุดมศึกษา

๐๗ เม.ย. ๒๐๑๗ ๑๔:๐๓

กรุงเทพฯ-7 เม.ย.-สมาคมประกันวินาศภัยไทย นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันภัย กับ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลอรีเอะ คว้ารางวัล แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุด 3ปีซ้อน

๒๓ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๗:๕๑

กรุงเทพฯ-23 ก.พ.-เดนท์สุ คุณอนุตรา คูวินิชกุล ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์อาวุโส ฝ่ายการตลาด ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ ลอรีเอะ รับรางวัล The Most Powerful Brands of Thailand 2016 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัย โดยมี ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี

เทรนด์การศึกษาโลกและไทย ในมุมมอง รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คนไทยคนแรกบนเวทีการศึกษานานาชาติด้านบริหารธุรกิจ

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๒

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารด้านการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบัน AACSB (The Association of Advance Collegiate School of Business)

ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะบัญชีฯ จัดงาน Flagship for Innovative Wisdom พร้อมหาแนวทางปั้นเด็กเจน Z

๒๓ ม.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๒๓

กรุงเทพฯ-23 ม.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ โอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้จัดงาน Flagship for Innovative Wisdom เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้านธุรกิจ

ภาพข่าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒๐ ต.ค. ๒๐๑๖ ๑๔:๕๔

กรุงเทพฯ-20 ต.ค.-กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายฐากร ปิยะพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิตอล แบงค์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนงาน Thailand :Digital Transformation

๓๑ ส.ค. ๒๐๑๖ ๑๐:๔๗

กรุงเทพฯ-31 ส.ค.-ดั๊บเบิ้ล เอ นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรม จาก รศ.ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานสัมมนาวิชาการ Thailand : Digital Transformation

Chulalongkorn Business School ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง จัดงาน เรียง 100 ความภูมิใจ เชิดชูเกียรติคณาจารย์และนิสิตผู้สร้างชื่อเสียงประจำปี

๒๕ เม.ย. ๒๐๑๖ ๑๕:๑๑

กรุงเทพฯ-25 เม.ย.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน เรียง 100 ความภูมิใจ Chulalongkorn Business School เพื่อเชิดชูเกียรติเหล่าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สร้างผลงาน และสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน จากเวทีประกวดแข่งขันและงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ตลอดปี

ภาพข่าว: หลักสูตร MBA จุฬาฯ รับรางวัลเกียรติยศ ทศวรรษแห่งความเป็น 1

๒๕ ก.พ. ๒๐๑๖ ๑๕:๒๑

กรุงเทพฯ-25 ก.พ.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบรางวัลเกียรติยศ ทศวรรษแห่งความเป็น 1 จาก นายปารเมศร์ รัชไชยบุญประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย ในโอกาสที่หลักสูตร MBA ของจุฬาฯ

โมเดอร์นฟอร์มเปิดตัว Collaborative Learning Space ห้องเรียนที่ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้ พร้อม Academic

๓๑ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๔:๐๖

กรุงเทพฯ-31 ก.ค.-โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์เฟอร์นิเจอร์แห่งนวัตกรรม ร่วมมือกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวCollaborative learning Spaceห้องเรียนที่ตอบสนองพฤติกรรมการเรียนรู้พร้อมนวัตกรรมล่าสุดAcademic Series

MBA CHULA จัดงานสัมมนา 33 ปี MBA CHULA ก้าวสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ

๒๒ ก.ค. ๒๐๑๕ ๑๗:๔๑

กรุงเทพฯ-22 ก.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ ในโอกาสครบรอบ 33 ปี เอ็มบีเอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาวิชาการ 33 ปี MBA CHULA ก้าวสู่ความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา

ภาพข่าว: บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษาจากเยอรมนี

๒๒ มิ.ย. ๒๐๑๕ ๑๓:๐๓

กรุงเทพฯ-22 มิ.ย.-คาร์ลบายร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ มร. เจฟฟรีย์ กอดิอาโน กรรมการผู้จัดการ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย (แถวหน้า ขวาสุด) ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พอล โธเมส (แถวหน้า

ภาพข่าว: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ รับใบรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติจาก AACSB

๑๒ พ.ค. ๒๐๑๕ ๑๒:๒๑

กรุงเทพฯ-12 พ.ค.-แม็กซิม่า คอนซัลแตนท์ รศ.ดร พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ใบรับรองคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและบัญชีของสหรัฐอเมริกา จาก

คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการรับรองจาก 2 สถาบัน AACSB และ EFMD

๒๐ เม.ย. ๒๐๑๕ ๑๑:๓๐

กรุงเทพฯ-20 เม.ย.-Maxima Consultants ปลื้มใจเป็นสองเท่า. หลังจากทุ่มเทแรงกายแรงใจพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทางด้านบริหารธุรกิจไทยเทียบเท่าระดับโลก ในที่สุด รศ.ดร พสุ เดชะรินทร์ คณบดี