ข่าวประชาสัมพันธ์พสวท | newswit

สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ
สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ
รับสมัคร ทุน พสวท. และโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ถึง 31 ส.ค.นี้ – 23 Aug
สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ
สสวท. เร่งปั้นเด็กไทยเป็นนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติ
รับสมัครนักเรียนทุนพสวท. และโครงการห้องเรียนพสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) – 04 Aug
ภาพข่าว: วว.สร้างเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุก
ภาพข่าว: วว.สร้างเครือข่ายดำเนินงานเชิงรุก
เพิ่มโอกาสนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน ผ่านโปรแกรมสรรหาคัดเลือก Outrearch นำร่องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบัณฑิตโครงการฯ Nov 2019
พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
– สสวท. จึงได้จัดงาน "พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม" ในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 ณ Sep 2016
รมว. วท. เปิดพสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
รมว. วท. เปิดพสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม
– โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม B Sep 2016
รมว.วท. เปิดงาน พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครร่วมงานที่ โทร. 0 2392 4021 ต่อ 2313 (วิวาภร) อีเมล [email protected] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/ipst.thai
ภาพข่าว: แสดงความยินดีนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี 55 บัณฑิตทุน พสวท. – กรุงเทพฯ--24 ส.ค.--สสวท. นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับดร.วรวัฒน์ มีวาสนา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุรนารี บัณฑิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของ สสวท. ซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2555 ณ
สสวท. เชิญชวนนักเรียน ม. 3 สมัครรับทุน พสวท. ศึกษาต่อ ม. ปลาย 10 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องไปถึงปริญญาเอก – กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--สสวท. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพข่าว: มอบเกียรติบัตรนักเรียนทุน พสวท. สสวท.เร่งปั้นเยาวชนคนเก่งเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ – กรุงเทพฯ--27 มิ.ย.--สสวท. นางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2555 พร้อมบรรยายหัวข้อ
ภาพข่าว: 4 นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รับโล่พระราชทานสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้โครงการ พสวท. – กรุงเทพฯ--8 พ.ค.--Mind PR นักวิทยาศาสตร์จากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่โครงการ พสวท. ภายในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 ณ
ภาพข่าว: นำเสนอโครงงานวิทย์รุ่นเยาว์เด็กไทยคว้า 3 เหรียญทองแดง จากประเทศเนเธอร์แลนด์ – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สสวท. นายพรชัย อินทร์ฉาย (ที่ 5 จากขวา) หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การต้อนรับตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists; ICYS) ครั้งที่ 19 ณ
นักวิทย์น้อยโชว์ โชว์โครงงานเด่น 54 ผลงาน ในเวทีการประชุมวิชาการ พสวท. ระดับ ม. ปลาย – กรุงเทพฯ--24 ก.พ.--สสวท. เมื่อ 28 ปีที่แล้ว นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการ พสวท. ขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2527 เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์
ภาพข่าว: กพฐ. ให้ความสนใจ เลขาธิการ กพฐ. ให้ความสนใจ โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนทุน พสวท. – กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สสวท. นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 โดยมีนางดวงสมร คล่องสารา รองผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์ผ่านการ์ตูน – กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--พสวท. นายอติชาต เกตตะพันธุ์ บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำหนังสือการ์ตูน "ประวัติศาสตร์ไทยในมิติคณิตศาสตร์" ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันนี้(6 กุมภาพันธ์ 2555) – วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 255506.00 น.                     สสวท. ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย13.30 น.                     อพวช.
ปฏิทินข่าวกิจกรรมประจำวันพรุ่งนี้(6 กุมภาพันธ์ 2555) – วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 255506.00 น.                     สสวท. ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย13.30 น.                     อพวช.
สสวท. เลื่อนสอบนักเรียนทุนโครงการ พสวท.ไปเป็น 12 ธค.54 – กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--สสวท. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)แจ้งว่าเนื่องจากภาวะน้ำท่วมในหลายจังหวัดทำให้เส้นทางถูกตัดขาด โรงเรียนหลายแห่งไม่สามารถเปิดเรียนได้สสวท.จึงขอเลื่อนวันสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จากเดิมวันเสาร์ที่ 12
สสวท. รับสมัครนักเรียน ม. 3 เข้ารับทุนวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. – กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--สสวท. ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
วัยโจ๋สัมผัสชีวิตจริงของนักวิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกงาน แรงบันดาลใจได้มาจากประสบการณ์ – กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--สสวท. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนปัจจุบันโครงการ พสวท. ผลิตนักวิทยาศาสตร์ได้กว่า 700 คน ซึ่งได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
ค่ายวิทย์มัธยมศึกษาภาคฤดูร้อนโครงการ พสวท. ปลูกเยาวชนเป็นนักวิทย์ “เก่ง” และ “ดี” ตามรอยเท้าพ่อ – กรุงเทพฯ--28 เม.ย.--สสวท. ในคราวที่ลมร้อนมาเยือนในแต่ละปี ถึงกำหนดจัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ค่ายปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 - 27 เมษายน 2554 ณ ภูไอยรารีสอร์ท
ภาพข่าว: ค่ายวิทย์มัธยมศึกษาภาคฤดูร้อนโครงการ พสวท. ปลูกเยาวชนเป็นนักวิทย์ “เก่ง” และ “ดี” ตามรอยเท้าพ่อ – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 20-27 เมษายน 2554 ณ ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยปีนี้ชูประเด็นเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อ
ภาพข่าว: พี่สอนน้อง ในค่าย พสวท. ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 20-27 เมษายน 2554 ณ ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก ความพิเศษของค่ายนี้ก็คือ เป็นค่ายที่มีรุ่นพี่บัณฑิต พสวท.
ภาพข่าว: ดูงานพระอัจฉริยภาพทางศิลปะ ที่หออัครศิลปิน – กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ในวันที่ 20-27 เมษายน 2554 ณ ภูไอยรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยปีนี้ชูประเด็นเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรอยเท้าพ่อ
ค่ายนักวิทย์น้อย โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน จ.นครนายก – กรุงเทพฯ--19 เม.ย.--สสวท. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) โดยคัดเลือกนักเรียนเข้ามารับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาเอก
บทความ: ตามไปดูวัยซน รู้ “ประวัติศาสตร์” ผ่านมุมมอง “คณิตศาสตร์” จากโบราณสถาน – กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--สสวท. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มจำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ จากบัณฑิต พสวท. ที่สำเร็จการศึกษามากกว่า 700
ภาพข่าว: รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง วทท. 6 ผลงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ทุน พสวท. – กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--สสวท. นิสิตทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำลังอธิบายขั้นตอนการทำงานวิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 6 (วทท. 6) จัดโดย
ภาพข่าว: โครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนทุน พสวท. – กรุงเทพฯ--25 ม.ค.--สสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 โดยนักเรียนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) กำลังอธิบายผลงานการทดลองจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้อาจารย์ นักวิชาการและนักเรียน ณ ศูนย์ พสวท. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น
สสวท. เลื่อนสอบข้อเขียนนักเรียนทุน พสวท. – กรุงเทพฯ--9 พ.ย.--สสวท. นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้ประกาศสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 นั้น "เนื่องจากมีภัยธรรมชาติฝนตกหนัก