ผลิตไฟฟ้า ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ฟิทช์ เรทติ้งส์: อัตราส่วนหนี้สินของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทย จะยังคงอยู่ในระดับสูง จากการขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า

๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ ๑๗:๐๙

ฟิทช์ เรทติ้งส์กล่าวว่าการลงทุนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของไทยจะเพิ่มขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้าเนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปยังธุรกิจพลังงานสะอาด และการการขยายกำลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฟิทช์ คาดว่า