ปูนซิเมนต์ไทย ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A (tha)'

๐๒ ส.ค. ๒๕๖๔ ๑๖:๕๘

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ที่กำลังจะออกเสนอขายของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A (tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบแผนผังชุมชนเชิงนิเวศเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔ ๑๑:๔๕

เอสซีจี โดย นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไสว ลาภเกิด

ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิต บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A (tha)

๓๐ ม.ค. ๒๐๒๐ ๑๗:๐๔

กรุงเทพฯ-30 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เป็นลบจากมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ที่ 'A

SSMC ในกลุ่ม SCG-DOW ประกาศปรับโครงสร้างการลงทุนในธุรกิจโพรพิลีนออกไซด์

๐๒ ต.ค. ๒๐๑๙ ๑๐:๐๕

กรุงเทพฯ-2 ต.ค.-SCG บริษัท สยามสไตรีน โมโนเมอร์ จำกัด (SSMC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ดาว เคมิคอล และเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัท เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (MHPPO)

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A (tha)

๒๖ ส.ค. ๒๐๑๙ ๑๖:๓๓

กรุงเทพฯ-26 ส.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (ซึ่งมีอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A (tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A (tha) ; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๑๘ มิ.ย. ๒๐๑๙ ๑๗:๓๗

กรุงเทพฯ-18 มิ.ย.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ที่ 'A (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A (tha)

๓๑ ม.ค. ๒๐๑๙ ๑๗:๕๓

กรุงเทพฯ-31 ม.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (ซึ่งมีอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A (tha)' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

ฟิทช์คงอันดับเครดิต และจัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A (tha)

๒๖ ก.ค. ๒๐๑๘ ๑๕:๑๗

กรุงเทพฯ-26 ก.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ที่ 'A (tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

วสท.และพันธมิตร ร่วมสร้างและมอบห้องสมุด วิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 4 เพื่อเยาวชนภาคอีสาน

๑๓ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๙

กรุงเทพฯ-13 มิ.ย.-เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก คุณประสงค์ ธาราไชย ที่ปรึกษา คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ พร้อมด้วยคุณนันทัชพร ศรีจาด ผู้บริหาร บจม. ปูนซิเมนต์ไทย คุณเฉลิมเกียรติ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ภาพข่าว: รถไฟฟ้าสายสีเขียววางใจภูมิสยาม

๐๘ มิ.ย. ๒๐๑๘ ๑๕:๔๓

กรุงเทพฯ-8 มิ.ย.-ภูมิสยาม นายรัฐโรจน์ ภูริหิรัญพิพัฒ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทภูมิสยาม ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสาเข็มสปันไมโครไพล์ เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมัน ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมวิศวกรจากบริษัทชั้นนำในวงการก่อสร้าง ได้แก่ อิตาเลี่ยนไทย ปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี )

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบ ห้องสุขสโมสร สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ

๐๒ พ.ค. ๒๐๑๘ ๑๖:๐๕

กรุงเทพฯ-2 พ.ค.-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย งานแถลงข่าวพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งมอบ ห้องสุขสโมสร สำหรับแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือการส่งมอบแบบ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี หารือทางวิชาการและเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเฉพาะทาง

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๘ ๑๒:๓๐

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และคณะผู้บริหารจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มเอสซีจี

ฟิทช์ปรับเพิ่มอันดับเครดิตบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย เป็น 'A (tha); แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

๐๙ ก.พ. ๒๐๑๘ ๐๙:๔๑

กรุงเทพฯ-9 ก.พ.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เป็น 'A (tha)' จาก 'A(tha)'

ภาพข่าว: ด้วยรักและผูกพัน

๑๘ ม.ค. ๒๐๑๘ ๑๑:๔๗

กรุงเทพฯ-18 ม.ค.-ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) พร้อมด้วยอารีย์ ชวลิตชีวินกุล (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

ภาพข่าว: EPG ร่วมเสวนาหัวข้อ เปิดใจ CEO สร้างธุรกิจให้มั่นคง เติบโตด้วย Innovation ในงาน SET in the city

๒๒ พ.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๕๑

กรุงเทพฯ-22 พ.ย.-Worklink PR ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับ ผู้บริหารจากบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เนื่องในโอกาสร่วมเป็นวิทยากรเสวนาหัวข้อ เปิดใจ CEO สร้างธุรกิจให้มั่นคง

ภาพข่าว: ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) นำคณะลูกค้าองค์กรและสถาบันเข้าเยี่ยมชมห้องทดลองนวัตกรรมทางการเงินeXellerator ของธนาคารฯ

๐๕ ก.ย. ๒๐๑๗ ๑๖:๓๐

กรุงเทพฯ-5 ก.ย.-ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด พรรณแข นันทวิสัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกรรมทางการเงินธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) นำคณะลูกค้าองค์กรและสถาบันของธนาคารฯ ได้แก่ บริษัทในกลุ่ม ปตท. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้ชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย ที่ระดับ 'A(tha)

๑๕ ส.ค. ๒๐๑๗ ๑๗:๔๙

กรุงเทพฯ-15 ส.ค.-ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long Term Rating) หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิชุดใหม่ของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย หรือ SCC (ซึ่งมีอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'A(tha)' แนวโน้มเครดิตเป็นบวก) มูลค่ารวม