ข่าวประชาสัมพันธ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว | newswit

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จัดพิธีลงนามความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2566 - 21 May
Let's Relax รับมอบรางวัลมาตรฐาน
Let's Relax รับมอบรางวัลมาตรฐาน
ASEAN Spa Services Standard 2023-2025 – Feb 2023
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOU
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOU
ธนาคารกรุงไทย ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ – Sep 2022
TVD เปลี่ยนคณะกรรมการรองรับ ซูเปอร์
TVD เปลี่ยนคณะกรรมการรองรับ ซูเปอร์
โฮลดิ้ง คัมปานี ดึง พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานบอร์ด May 2022
ก.ท่องเที่ยวฯ เปิดตัวรายงาน “ภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส
ก.ท่องเที่ยวฯ เปิดตัวรายงาน “ภาวะเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส
ฉบับที่ 1/2562” – นายอนันต์ กล่าวว่า รายงานฉบับนี้ ถือเป็นรายงานเชิงวิชาการที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Oct 2019
สำนักจุฬาราชมนตรี จัดมหกรรมแห่งการ
สำนักจุฬาราชมนตรี จัดมหกรรมแห่งการ
“ให้” สุดอลังการ ชวนทุกเชื้อชาติ ศาสนา กระชับความสัมพันธ์ด้วยการให้ – โดยการจัดงานในครั้งนี้ Jul 2019
จังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนเที่ยวงานประเพณีชักพระ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีชวนเที่ยวงานประเพณีชักพระ
ทอดผ้าป่าและการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562 – สำหรับงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า Jun 2019
ผนึกความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผนึกความร่วมมือกับ สวทช. เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
– การดำเนินการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่รวมต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Tourism Satellite Account-System Jun 2019
30-31 มีนา เลือกตั้ง บอร์ดคณะกรรมการนโยบายการกีฬา – ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โดยเปิดให้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 09.00 น.
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้า
กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เดินหน้า
ประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว Feb 2019
ท่องเที่ยวกีฬา ตั้งวอร์รูม “ปาบึก” ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว – นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดฯ และโฆษกกระทรวง ในฐานะผอ.ศูนย์ฯ เปิดเผยว่าการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นไปตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สั่งการให้หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบูรณาการงานร่วมกันกับในพื้นที่ ทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตำรวจท่องเที่ยว
ไทยได้รับเลือกเป็นรองประธาน UNWTO
ไทยได้รับเลือกเป็นรองประธาน UNWTO
ปี 62 พร้อมผลักดันการท่องเที่ยวโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน – นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Nov 2018
Digital Tourism Platforms โดยภาครัฐ
Digital Tourism Platforms โดยภาครัฐ
: พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยจากฐานราก – (1) เว็บไซต์ "www.thailandtourismdirectory.go.th" และ Mobile Application – Oct 2018
“9 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงขยายตัวร้อยละ
“9 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงขยายตัวร้อยละ
8.71” – สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กันยายน 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 2,655,562 คน ในจำนวนนี้ Oct 2018
“Golden Week ปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย
“Golden Week ปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย
1.8 แสนคน สร้างรายได้ 1 หมื่นล้านบาท” – สถานการณ์ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในช่วงวันชาติจีน หรือที่เรียกว่า Oct 2018
“การจัดการแข่งขัน Moto GP จังหวัดบุรีรัมย์คึกคักพร้อมเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา”
“การจัดการแข่งขัน Moto GP จังหวัดบุรีรัมย์คึกคักพร้อมเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา”
– จากการสำรวจเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วงระยะเวลา 3 วันของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ Moto GP Oct 2018
“กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา...ลุยงานหนักพร้อมรับ
“กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา...ลุยงานหนักพร้อมรับ
Moto GP” ชูธงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้ถึงมือประชาชนโดยตรง – ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Sep 2018
แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทย
แถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวของประเทศไทย
เดือนสิงหาคม ปี2561 – สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สิงหาคม 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,228,595 Sep 2018
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นชอบการกำหนดเขต ๒๖ พื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเต็มรูปแบบ – ในครั้งนี้ภายหลังจากที่ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้เห็นในหลักการให้มี การกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ เพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๑ พื้นที่ แล้วในขั้นตอนต่อไป
“ปลัดฯท่องเที่ยวฯ” ชื่นชม “ศุลกากร-สรรพากร”
“ปลัดฯท่องเที่ยวฯ” ชื่นชม “ศุลกากร-สรรพากร”
ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติ เรื่อง Vat Refund เต็มที่ – ปลัดฯ พงษ์ภาณุ เปิดเผยว่า ในคืน 27 สิงหาคม Aug 2018
“ปลัดฯท่องเที่ยว ขันน๊อตหน่วยขึ้นตรง
“ปลัดฯท่องเที่ยว ขันน๊อตหน่วยขึ้นตรง
ไตรมาสสุดท้าย” ย้ำส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนกระทรวงฯและรัฐบาล..ต้องทำเพื่อประชาชน – Aug 2018
“7 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ
“7 เดือนแรกของปี 2561 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ
11” – สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กรกฎาคม 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 3,175,981 คน ในจำนวนนี้ Aug 2018
“ปลัดฯ ท่องเที่ยว ชื่นชม...มาตรการภาษีฯ
“ปลัดฯ ท่องเที่ยว ชื่นชม...มาตรการภาษีฯ
กระตุ้นท่องเที่ยวไทย” มั่นใจมาถูกทาง ...เน้นกระจายรายได้โดยตรง ทั่วถึง และเท่าเทียม – 1. Aug 2018
การท่องเที่ยวมาเลเซียโปรโมทแพคเกจสุดคุ้ม
การท่องเที่ยวมาเลเซียโปรโมทแพคเกจสุดคุ้ม
พร้อมลุ้นของรางวัลในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 23 – Aug 2018
ปลัดท่องเที่ยวฯ .. สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ”
ปลัดท่องเที่ยวฯ .. สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวต่างชาติ”
บูรณาการทุกหน่วยงาน .. อำนวยความสะดวก Vat Refund อย่างเต็มที่ – และในวันนี้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Jul 2018
ปลัดท่องเที่ยวฯ..ยกเหตุการณ์ “หมูป่าอะคาเดมี่โมเดล”พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาทำหน้าที่เพิ่มเติมด้านท่องเที่ยว
ปลัดท่องเที่ยวฯ..ยกเหตุการณ์ “หมูป่าอะคาเดมี่โมเดล”พร้อมพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาทำหน้าที่เพิ่มเติมด้านท่องเที่ยว
– กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอใช้เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องตระหนักในการนำมาปรับเพิ่มภารกิจของกระทรวงฯ Jul 2018