บี.กริม เพาเวอร์ ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน สัมมนา ?Road to Success and the Next Decade of Women in Power? เพื่อนำเสนอมุมมองในการดำเนินชีวิตควบคู่กับการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และบทบาทของผู้หญิงในแวดวงพลังงาน โดยมีผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,กระทรวงพลังงานและบมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กฟผ.สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ

GUNKULร่วมงานสัมมนา

๐๑ ต.ค. ๒๐๒๐ ๑๑:๓๔