ข่าวประชาสัมพันธ์บีเคนิกซ์ | newswit

บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering
บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering
Forum ฉลองครบรอบ 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต – ย้อนรอยความสำเร็จ 10 ปีแห่งการบุกเบิกจุดเริ่มต้นของ BKNIX 30 May
บีเคนิกซ์ ฉลองชัย ผู้เข้าร่วมงาน
บีเคนิกซ์ ฉลองชัย ผู้เข้าร่วมงาน
Peering Forum ล้นหลามพร้อมประกาศเปิดตัวจุดให้บริการแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตแห่งที่ 6 – May 2023
'STT GDC Thailand' ร่วมมือกับ
'STT GDC Thailand' ร่วมมือกับ
'BKNIX' ตั้ง 'STT Bangkok 1' เป็นศูนย์เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศ – ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต May 2022
บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด
บีเคนิกซ์ เปิดตัวแรงหลังโควิด
จัด Peering Forum แบบพบหน้า ตอกย้ำจุดยืนเป็น Hub ภูมิภาค – ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย May 2022
ทีเอชนิค-บีเคนิกซ์ จัดประชุมออนไลน์ระดับภูมิภาค
ทีเอชนิค-บีเคนิกซ์ จัดประชุมออนไลน์ระดับภูมิภาค
BKNIX Peering Forum 2021 ผสานความร่วมมือนานาชาติ พัฒนาภาพรวมอินเทอร์เน็ตไทย – ดร.โคทม อารียา May 2021
บีเคนิกซ์ ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
บีเคนิกซ์ ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
ให้ความรู้ด้านการใช้ระบบ DNS เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ – มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือมูลนิธิทีเอชนิค และ May 2019
บีเคนิกซ์ นำทัพถกแผนกลยุทธ์ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค
บีเคนิกซ์ นำทัพถกแผนกลยุทธ์ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค
– มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และบริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด May 2018
บีเคนิกซ์ มุ่งถกปัญหา DDoS หวั่นกระทบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย
บีเคนิกซ์ มุ่งถกปัญหา DDoS หวั่นกระทบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตไทย
– มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด May 2017
มูลนิธิทีเอชนิค จัดเวทีประชุม
มูลนิธิทีเอชนิค จัดเวทีประชุม
BKNIX Peering Forum 2017 – มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกส์ จำกัด May 2017
มูลนิธิทีเอชนิค และ บีเคนิกซ์
มูลนิธิทีเอชนิค และ บีเคนิกซ์
จัดเวที BKNIX Peering Forum 2016 พร้อมลุยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) – ดร.โคทม อารียา May 2016
BKNIX Peering Forum 2016 เวทีสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง – BKNIX Peering Forum 2016 งานประชุมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานในแวดวงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้อัพเดทข่าวสารและเทคโนโลยีพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลใหม่ๆ ภายในงานมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Peering Dynamics in SE Asia, การเชื่อมโยงโครงข่ายใยแก้วนำแสงในภูมิภาค, How to Peer at the IXs ฯลฯ และผู้ร่วมงานจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทั้งไทยและระดับสากลจำนวนมาก เช่น Geoff Huston จาก