มูลนิธิทีเอชนิค และ บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum 2016 พร้อมลุยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

30 May 2016
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF: ทีเอชนิค) ร่วมกับ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง บีเคนิกซ์ (BKNIX) จัดเวทีประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขึ้นเป็นครั้งแรกในชื่อว่า BKNIX Peering Forum 2016 เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างกัน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
มูลนิธิทีเอชนิค และ บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum 2016 พร้อมลุยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า "เนื่องจากการ ครบรอบ 1 ปีของการเปิดให้บริการ Bangkok Neutral Internet Exchange Point (BKNIX) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล ของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรก ในประเทศไทยและภูมิภาคนี้ จึงได้จัดงาน BKNIX Peering Forum 2016 ขึ้น โดยภายในงานมีผู้ร่วมงานกว่า 100 คนจากแวดวงอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแบ่งปัน และอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงร่วมหารือเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการเชื่อมต่อโครงข่ายของภูมิภาคและโลก ผ่านการสัมมนาพิเศษทั้ง 2 วันของการจัดงานนี้" ทั้งนี้ ดร.โคทม ยังได้กล่าวขอบคุณพันธมิตรหลาย ๆ องค์กรทั้งใน และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น APNIC, กสทช., ISOC, Facebook, TCC Technology, Nokia Thailand, Akamai Technologies, INET, Netnod, NSRC, UniNet และ CS Loxinfo ที่ร่วมสนับสนุนให้งานนี้เกิดขึ้น

ด้าน ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค ผู้ได้รับรางวัลทรงเกียรติด้านการเป็น ผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตฮอล์ลออฟเฟม (Internet Hall of Fame) จากองค์กรอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ (Internet Society) และเป็นผู้ผลักดันให้โครงการ BKNIX เกิดขึ้น กล่าวย้ำว่า "BKNIX เป็นโครงการที่ มุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงรูปแบบการบริหารอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และลดต้นทุนด้านอินเทอร์เน็ตลง และถือเป็นนิมิตรหมายอันดีต่อโครงการที่การจัดงาน BKNIX Peering Forum 2016 ในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากผู้ให้บริการและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และทั่วโลก เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าทั่วโลกเห็นความสำคัญของ การร่วมกันบริหารโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ และจะยิ่งเป็นแรง ผลักดันให้ BKNIX พัฒนาศักยภาพตัวเองเพื่อรองรับการขยายตัวของ การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ และในภูมิภาคนี้อีกด้วย