บางจาก คอร์ปอเรชั่น ข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้

BWG ร่วม SHEE Excellence Day 2020

๐๙ พ.ย. ๒๐๒๐ ๑๔:๔๐

จบไปแล้วกับกิจกรรม SHEE Excellence Day 2020 กิจกรรมส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)งานนี้ได้คู่ค้าผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF อย่างบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)