ข่าวประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย | newswit

บัณฑิตวิทยาลัย มบส. เร่งพัฒนาศักยภาพครู
บัณฑิตวิทยาลัย มบส. เร่งพัฒนาศักยภาพครู
เพื่อนำความรู้ไปใช้การเรียนการสอนในชั้นเรียน – ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า 04 Jun
ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม – โดยมีกิจกรรม อาทิ Ice Breaking Activity 21 Feb
ม.หอการค้าไทย ลงนามร่วมมือกับ
ม.หอการค้าไทย ลงนามร่วมมือกับ
2องค์กรสายงานสื่อ – ภายในงานลงนามได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา 16 Feb
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
- เอก ปีการศึกษาที่ 1/2567 – สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย 08 Feb
SPU นำนศ.ปริญญาเอก DBA. บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน
SPU นำนศ.ปริญญาเอก DBA. บินลัดฟ้าศึกษาดูงาน
The Hong Kong Polytechnic University – สำหรับ The Hong Kong Polytechnic University 05 Feb
ม.ร. รับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง 10
ม.ร. รับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง 10
คณะ – รับสมัคร 10 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 05 Jan
นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์บอน
นักเรียนทุน ก.พ. สังกัดกระทรวงพลังงานนำเสนอแผนการลดคาร์บอน
(De-Carbonization) จากการอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ 06 Dec
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบทุนการศึกษา
บีทีเอส กรุ๊ปฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงมอบทุนการศึกษา
BTS Group Scholarshipแก่นักศึกษาไทยระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง – นายกวิน กาญจนพาสน์ กล่าวว่า 03 Nov
ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จัดทอล์ก
ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จัดทอล์ก
ดันธุรกิจอาหารและบริการให้โดนใจผู้บริโภควัยต่าง – คุณลินดากล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 15 Oct
ประชุมวิชาการ เมืองโบราณศรีเทพ
ประชุมวิชาการ เมืองโบราณศรีเทพ
มรดกทางวัฒนธรรรมของโลก – พบกับหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย"ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกโลก" โดย 21 Sep
Exness ส่งหัวหน้าแผนก 20 คนไปเรียนที่บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด – ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หัวหน้าแผนก 20 คนจาก Exness เดินทางไปเข้าร่วมการอบรมที่นำโดยคณาจารย์ที่บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ระหว่างนั้นพวกเขามีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและเจ้าของผลงานที่ได้รับการยกย่องในสาขาสำคัญ ๆ เช่น ภาวะผู้นำ การโค้ชตนเอง การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และการตัดสินใจ
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.จับมือมหาวิทยาลัยในจีนยกระดับศักยภาพ
ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศทางวิชาการ – ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่อว่า 18 Sep
มจธ. จัดอบรมสร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้และสร้างความมั่นคง'
มจธ. จัดอบรมสร้างธุรกิจด้วยการซื้อทรัพย์บังคับคดีมาฟลิปรายได้และสร้างความมั่นคง'
– สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://kmutt.me/EPMFORUM5 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 084-6765885 16 Aug
ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ
ป.โท วิทยาลัยดุสิตธานี จับมือ
ธนาคารออมสิน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย Supply Chain เสริมประสบการณ์นักศึกษา – Jun 2023
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจคว้าชัย
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจคว้าชัย
การแข่งขัน RD TikTok Contest 2023 จัดโดยสำนักงานสรรพากรภาค 1 – สำหรับนักศึกษาได้รับรางวัล มีจำนวนดังนี้ 1. Jun 2023
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสร้างเครือข่าย
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสร้างเครือข่าย
BUSINESS FORUM: GROW FOR GOALS IN LIFE SCIENCES BUSINESS 2023 – โดยในงานมีการ May 2023
จุฬาฯ ผนึกกำลังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
จุฬาฯ ผนึกกำลังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชู ผลิตภาพนิยามใหม่ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรวัยทำงาน ผ่าน CUGS Academy – Apr 2023
การจัดการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาตร์ในการเข้าสู่ตลาดทุน
การจัดการทางการเงินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาตร์ในการเข้าสู่ตลาดทุน
– ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ Apr 2023
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.ปลื้มจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
บัณฑิตวิทยาลัย มบส.ปลื้มจัดกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
– ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า โครงการการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างมบส.กับ Lipa City Colleges Apr 2023
เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange)
เข้าตลาดหลักทรัพย์ (Live Exchange)
อย่างไรให้ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ – ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. มุ่งหวังให้ Apr 2023
จุฬาฯ ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ
จุฬาฯ ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำเปิดหลักสูตรระยะสั้นด้านสุขภาพ
เวฬา (VELA) สำหรับผู้บริหารองค์กรระดับสูง – หลักสูตร "เวฬา (VELA - Vitality Enhancement and Longevity Academy)" Apr 2023
เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน
เปิดตัวโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน
– ร้อยเอก ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. Apr 2023
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Mar 2023
คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะศิลปศาสตร์ มหิดล เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรีพยาบาลควบปริญญาโทการท่องเที่ยว ครั้งแรกในประเทศไทย – Mar 2023
เริ่มต้นใหม่: เรียนรู้และเจริญงอกงามทางปัญญาที่สถาบัน
เริ่มต้นใหม่: เรียนรู้และเจริญงอกงามทางปัญญาที่สถาบัน
iBHE แห่งบัณฑิตวิทยาลัยชิงหวา SIGS – ในโครงการหนึ่งของเธออย่าง Nov 2022
สถาบันซิงหัว-เบิร์คลีย์ เซินเจิ้น
สถาบันซิงหัว-เบิร์คลีย์ เซินเจิ้น
ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น พัฒนาเซ็นเซอร์การสั่นแบบไทรโบอิเล็กทริก เพื่อใช้ตรวจสภาพเครื่องจักร Nov 2022
มาเรียม โอ อโฟลาบี จากบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น
มาเรียม โอ อโฟลาบี จากบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น
คณะโอเพน เฟียสตา บอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางที่สร้างแรงบันดาลใจ – Nov 2022
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้นประกาศความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้นประกาศความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
– รายงานวิจัย 10 ฉบับจากแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น Nov 2022
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น
บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติซิงหัวเซินเจิ้น
เผยผลการศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ที่ดินที่แฝงอยู่ในการค้าระหว่างประเทศ – Nov 2022
จุฬาฯ แนะผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
จุฬาฯ แนะผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ปรับตัว สร้างมูลค่า เปลี่ยนลูกค้าเป็นเพื่อน เตือนสงครามหั่นราคาพาธุรกิจล้ม – บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Nov 2022