ข่าวประชาสัมพันธ์นิด้าโพล | newswit

NIDA Poll อยู่ไม่เป็น ของพรรคอนาคตใหม่
NIDA Poll อยู่ไม่เป็น ของพรรคอนาคตใหม่
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเข้าใจของประชาชนต่อคำว่า "อยู่เป็น" พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 40.57 ระบุว่า Nov 2019
NIDA Poll การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
NIDA Poll การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.82 ระบุว่า Oct 2019
NIDA Poll ชิม ช้อป ใช้ ถูกใจหรือไม่
NIDA Poll ชิม ช้อป ใช้ ถูกใจหรือไม่
– จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงการลงทะเบียนโครงการ "ชิมช้อปใช้" พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.37 ระบุว่า Oct 2019
NIDA Poll การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
NIDA Poll การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
– จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ Sep 2019
NIDA Poll โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
NIDA Poll โครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนว่ามีโครงข่ายขบวนการทำลายประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 27.40 ระบุว่า Sep 2019
NIDA Poll จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี
NIDA Poll จะเรียกร้องอะไรจากนายกรัฐมนตรี
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงสิ่งที่จะเรียกร้องเป็นเรื่องแรก หากพบนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.95 ระบุว่า Sep 2019
NIDA Poll “น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่”
NIDA Poll “น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่”
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 ระบุว่า Sep 2019
NIDA Poll สนามบินนครปฐม –
NIDA Poll สนามบินนครปฐม –
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเดินทางด้วยเครื่องบินของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.53 ระบุว่า Sep 2019
NIDA Poll “แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?”
NIDA Poll “แก้รัฐธรรมนูญแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น?”
– จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.67 ระบุว่า Sep 2019
NIDA Poll สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?
NIDA Poll สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?
– จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนที่มีอายุ 27 ปีขึ้นไป ถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) พบว่า ส่วนใหญ่ Sep 2019
NIDA Poll เรื่อง ข้าวเหนียวแพง
NIDA Poll เรื่อง ข้าวเหนียวแพง
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความถี่ในการรับประทานข้าวเหนียวของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.09 ระบุว่า Sep 2019
NIDA Poll ปิดผับตี 4 – จากการสำรวจ
NIDA Poll ปิดผับตี 4 – จากการสำรวจ
เมื่อถามถึงการไปเที่ยวสถานบันเทิงในยามค่ำคืนของประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.94 ระบุว่า ไม่เคยไป ขณะที่ ร้อยละ 39.06 Aug 2019
NIDA Poll การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง
NIDA Poll การเข้าพรรคและย้ายขั้วทางการเมือง
– จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ของ Aug 2019
“ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่”
“ความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลใหม่”
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคาดหวังของภาคอุตสาหกรรมต่อรัฐบาลชุดใหม่ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ "ด้านเศรษฐกิจในประเทศ" Aug 2019
NIDA Poll เรื่อง คมนาคมไฟเขียว
NIDA Poll เรื่อง คมนาคมไฟเขียว
ขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ – จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการขึ้นค่าแท็กซี่มิเตอร์ กม.ที่ 1 – 10 กม. Aug 2019
NIDA Poll ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
NIDA Poll ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
2019 – 2020 และฟุตบอลไทยลีก 1 - 2019 – จากการสำรวจเมื่อถามถึง การติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2018 – 2019 พบว่า Aug 2019
NIDA Poll สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่
NIDA Poll สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่
3 – จากการสำรวจเมื่อถามถึงการยอมรับของประชาชนกรณีหากมีเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรเป็นเพศที่ 3 พบว่า ส่วนใหญ่ Aug 2019
NDA Poll เรื่อง นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล
NDA Poll เรื่อง นักการเมืองแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อนักการเมืองที่ชอบแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียล พบว่า Jul 2019
NIDA Poll นโยบายกัญชา –
NIDA Poll นโยบายกัญชา –
จากการสำรวจเมื่อถามถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชา/ผลิตภัณฑ์กัญชา/นโยบายกัญชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ Jul 2019
“พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”
“พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์”
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรับรู้หรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พบว่า Jul 2019
NIDA Poll การแก้ไขปัญหา GrabTaxi
NIDA Poll การแก้ไขปัญหา GrabTaxi
และ GrabCar ของหน่วยงานภาครัฐ – จากการสำรวจ การใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน Grab เช่น GrabTaxi, GrabCar, Jul 2019
NIDA Poll ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือยัง
NIDA Poll ท่านอยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือยัง
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบจ. นายกเทศมนตรี Jul 2019
NIDA Poll สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ
NIDA Poll สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ
– สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "สังคมไทย ร่วมใจ สร้างจิตสาธารณะ" Jul 2019
NIDA Poll รู้สึกอย่างไรกับปัญหาพรรคพลังประชารัฐ
NIDA Poll รู้สึกอย่างไรกับปัญหาพรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.) – จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) Jul 2019
NIDA Poll แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้
NIDA Poll แนวทางพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้
กยศ. – จากการสำรวจเมื่อถามถึงการรู้จักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.05 Jul 2019
“รัฐบาลจะออก หวย 2 ตัว 3 ตัว สู้กับหวยใต้ดิน”
“รัฐบาลจะออก หวย 2 ตัว 3 ตัว สู้กับหวยใต้ดิน”
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเสี่ยงโชคของประชาชนในอดีต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.43 ระบุว่า Jul 2019
NIDA Poll 3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป
NIDA Poll 3 เดือนหลังการเลือกตั้งทั่วไป
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของ ส.ส. ในช่วงที่ผ่านมา 3 เดือนหลังการเลือกตั้ง พบว่า Jun 2019
NIDA Poll กรณี ส.ส. ถือครองหุ้นสื่อ
NIDA Poll กรณี ส.ส. ถือครองหุ้นสื่อ
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อการตรวจสอบ ส.ส. ทั้งสภา เกี่ยวกับการถือครองหุ้นสื่อ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ Jun 2019
NIDA Poll รัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจับตามอง
NIDA Poll รัฐมนตรีที่ควรเฝ้าจับตามอง
– จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อตำแหน่งรัฐมนตรีที่สำคัญมากที่สุดในรัฐบาลชุดใหม่ของ พล.อ.ประยุทธ์ Jun 2019
NIDA Poll มีใครติดต่อซื้อ ส.ส.
NIDA Poll มีใครติดต่อซื้อ ส.ส.
พรรคอนาคตใหม่หรือไม่ – จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชน เรื่องการติดต่อซื้อตัว ส.ส. Jun 2019